Frykter pasienter ikke får den hjelpen de trenger

Sykepleierforbundet er bekymret for sommeren på norske sykehjem og i hjemmesykepleien. Få helsefagarbeidere kan få store konsekvenser.

Gammel kvinne sitter på en stol og ser ut av vinduet.

Sykepleierforbundet er bekymret for sommeren i norske sykehjem og ved hjemmehjelptjenesten. Illustrasjonsfoto.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Det er vanskelig å få inn vikarer slik mange har hatt tidligere. Dermed blir det få på arbeid og jeg er bekymret for at pasientene ikke får den hjelpen de trenger. Det blir også et veldig stort arbeidspress på de helsefagarbeiderne som er på jobb, sier Linda Lavik, fylkesleder i Norges sykepleierforbund i Buskerud.

Les også: Sykehusene har leid inn vikarer for 2,7 milliarder på 3,5 år

Linda Lavik, fylkesleder Sykepleierforbundet Buskerud

Linda Lavik, fylkesleder Sykepleierforbundet Buskerud.

Foto: Privat

I flere år har Norge hentet inn sykepleiere fra nabolandene for å dekke opp vaktene ved avvikling av sommerferie. Også bemanningsselskaper er mye brukt. Problemet for kommunene er at det nå er bedre tider for sykepleiere i sine hjemland. Blant annet har lønna gått opp. Dermed blir mange hjemme i stedet for å reise til norske kommuner.

Ledige stillinger

Etter at samhandlingsreformen kom i 2012 har det også blitt flere oppgaver på kommunene. Ikke alle kommuner har klart å bemanne opp tilsvarende og har flere stillinger stående ubesatte. Sykepleierforbundet mener de kommunene vil få det ekstra tøft med å klare å avvikle sommerferie blant sykepleierne samtidig som pasienter og brukere blir tatt vare på.

Gunhild Bergsaker

Gunhild Bergsaker er helse- og sosialsjef i Kongsberg kommune.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Sommeren er utfordrende selv om vi har en god og dyktig stab. Vi har noen ubesatte stillinger og det skaper en ekstra utfordring i ferieavviklingen, så vi forstår og deler bekymringen til Sykepleierforbundet, sier, Gunhild Bergsaker.

Kommunen undersøker nå mulighetene for å bruke flere fra vikarbyråer, men de vurderer også å endre oppgavene til sykepleierne om sommeren.

– Vi må frigjøre tid slik at de sykepleierne som er på jobb gjør sykepleieroppgaver og ikke så mye annet. Vi vil uansett sikre gode tjenester hele sommeren. Det er det viktigste, sier Bergsaker.

Goder

Selv om mange sliter er det også kommuner som har satset på å skaffe seg nok sommervikarer. Modum kommune gjorde det lukrativt å jobbe hos de ved hjelp av høy lønn og gratis kost og losji.

– Vi begynte før jul å snakke om sommeren. Tilbudet vi kom frem til ble tatt godt imot og sommeren hos oss er reddet, sier Jeanette Jacobsen, bemanningskoordinator i Modum kommune.

Hun tror en må tenkte nytt for å klare å rekruttere nok kvalifisert arbeidskraft i utkantkommunene.

– Bysentrum er heldigere, så hvis en skal få til dette bør en starte tidlig med rekrutteringen. Det er viktig å bruke litt penger for det er en investering, sier Jacobsen.

Må finne en løsning

Problemet med mangel på sykepleiere i sommerferien gjelder hele landet og Sykepleierforbundet håper de kan være med å finne en løsning.

– Noen ønsker å ha mindre ferie på sommeren og det er viktig at de får oppfylt ønsket. Hvis det blir lagt rette for det kan en også jobbe litt ekstra, avslutter Lavik.