– Sykehuset er for dårlig til å ta imot lærlinger

LO i Vest-Agder kritiserer Sørlandet sykehus og mener sykehuset er for dårlig til å ta imot lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeider. Ledelsen ved sykehuset er ikke enig i kritikken.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus får lærlinge-kritikk av LO.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har hatt kontakt med Sørlandet sykehus om denne saken lenge, og vi står fast på at Sørlandet sykehus er altfor dårlig til å ta imot lærlinger som utdanner seg til helsefagarbeidere, det som tidligere het hjelpepleiere.

Det sier distriktssekretær i LO i Vest-Agder, Elisabeth Haaversen, til NRK.

Distriktssekretær i LO Vest-Agder, Elisabeth Haaversen

Distriktssekretær i LO Vest-Agder, Elisabeth Haaversen, kritiserer Sørlandet sykehus for manglende vilje til å ta imot lærlinger.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Hun mener ledelsen ved sykehuset er motvillige til å ta imot lærlinger i helsefag, fordi sykehuset selv ikke har et stort behov for denne arbeidskraften i forhold til egen virksomhet.

– Sykehuset vil ikke ha lærlinger i helsefagarbeiderfaget, og vi opplever at sykehuset bare er opptatt av sykepleiere. Når en hjelpepleierstilling blir stående ledig, så omgjør sykehuset denne stillingen til en sykepleierstilling. Vi tolker dette som en motstand fra sykehuset når det gjelder helsefagarbeidere, sier Haaversen.

Det er ikke første gang at LO tar opp denne saken med sykehuset. Også i 2011 gikk LO ut med kritikk av Sørlandet sykehus når det gjelder mangel på lærlingplasser.

Ber sykehuset ta ansvar

Kommunesektoren har et stort behov for helsefagarbeidere og dette behovet vil bare øke i fremtiden i et samfunn som får stadig flere eldre, mener Haaversen.

– Det var 8 lærlinger i helsefagarbeiderfaget ved siste inntak som ikke fikk læreplass. Vi mener utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune burde ha bedt sykehuset om å ta imot disse lærlingene, sier hun.

Sørlandet sykehus er altfor dårlig til å ta i mot lærlinger

Distriktssekretær i LO Elisabeth Haaversen

Haaversen mener at selv om sykehuset, som en statlig virksomhet, ikke har et stort behov for helsefagarbeidere, så har sykehuset likevel et medansvar og et samfunnsansvar for å utdanne denne yrkesgruppen.

– Vi har tidligere anmodet Sørlandet sykehus om å ta inn lærlinger i helsefagarbeiderfaget, uten at dette har gitt særlige resultater. Vi håper derfor nå at helseforetaket vil vurdere å ta del i "løftet" for flere læreplasser, slik det er stor enighet om både nasjonalt og lokalt, sier distriktssekretæren i LO.

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Nina Føreland, mener Sørlandet sykehus tar et samfunnsansvar i utdanningen av helsefagarbeidere.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
Er opptatt av samfunnsansvaret

Sørlandet sykehus er opptatt av sitt samfunnsansvar i forhold til lærlinger og utdanning av helsefagarbeidere.

Det sier organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Nina Føreland, til NRK.

Hun er helt uenig med LO når de hevder at sykehuset er for dårlig til å ta imot lærlinger.

– Sykehuset trenger helsefagarbeidere i fremtiden, og vi skal være med på å utdanne denne yrkesgruppen. Det står klart, sier Føreland.

Fra høsten 2013 har sykehuset hatt 10 lærlinger i helsefagarbeiderfaget fordelt på sykehusene i Kristiansand og Arendal.

Nåværende opplegg har varighet på ett år i Kristiansand og to år i Aust- Agder før ordningen skal evalueres. Etter det vil Sørlandet sykehus ta stilling til hvilke løsninger som er aktuelle videre med hensyn til lærlinger innen helsefagarbeiderfaget, ifølge Føreland.

– Etter vår mening er det ikke hensiktsmessig at disse unge elevene kommer til oss for tidlig i utdanningsløpet. Derfor ble vi enige om å ta inn lærlinger i tredje semester av deres utdanning og i en periode på 6 måneder. Dette har det vært bred enighet om mellom oss, Fagforbundet og opplæringskontoret i fylket, sier Føreland.

– Men har ikke LO et poeng i at helsefagarbeidere er en yrkesgruppe som dere ved sykehuset ikke har særlig behov for, og at dere derfor ikke ønsker å ta disse inn som lærlinger?

– Vi trenger ikke selv lærlinger for å sikre egen rekruttering til våre stillinger på sykehuset, og det er riktig at antallet helsefagarbeiderstillinger ved sykehuset er redusert de siste årene. Men dette vil likevel være en yrkesgruppe som vi fortsatt vil ha behov for fremover, sier Føreland.

Hvert år tar Sørlandet sykehus imot totalt 650 ulike studenter. 440 av disse er sykepleiestudenter.

Trenger flere læreplasser

– Vi trenger flere læreplasser og vi har hatt en dialog med Sørlandet sykehus om dette. Generelt vil jeg si at hver enkelt lærebedrift må gå i seg selv og finne ut hva de kan bidra med for å øke andelen lærlinger i bedriften.

Det sier fagopplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Tove Karlsrud, til NRK.

Hun sier at den forrige regjeringen hadde som mål å øke antallet læreplasser i statlige virksomheter med 20 prosent innen utgangen av 2015.

Et nyopprettet statlig opplæringssenter i 2013 skal bidra til å nå disse målene.

– Vi må nå få en bred diskusjon om hvor mange læreplasser vi skal ha i statlige virksomheter, og jeg mener sentrale myndigheter må presse på for at sykehusene, inkludert Sørlandet sykehus, skal ta imot flere lærlinger, sier Karlsrud.

Hun legger til at sykehuset selv må se et behov for å bidra i utdanningen av helsefagarbeidere.

– Læretiden for helsefagarbeidere er 24 måneder. De som får praksis både ved kommunale helseinstitusjoner og ved sykehuset vil få en bred og unik kompetanse som er viktig. Disse helsefagarbeiderne vil bli etterspurt i fremtiden i forhold til samhandlingen mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten. Derfor er det viktig at sykehuset tar imot lærlinger, avslutter Karlsrud.