Bekymret over få helsefagarbeidere

Pensjonistforbundet i Vest-Agder er bekymret for at det kan bli for få helsefagarbeidere i fylket i framtiden.

Mannlige sykepleiere

– I løpet av en del år vil det bli problematisk å få nok helsefagarbeidere, sier Ivar Netland i Pensjonistforbundet.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Pensjonistforbundet mener at kommunene bør ta inn flere lærlinger på dette feltet i framtiden enn det de gjør i dag. Ivar Netland er nestleder i forbundets fylkesstyre, og er klar i sin tale.

– I løpet av en del år vil det bli problematisk å få nok helsefagarbeidere. Med tanke på eldreomsorgen, gjør at vi frykter fremtiden.

I kommunene i Vest-Agder blir det tatt inn cirka 60 helsefag-lærlinger hvert år, men pensjonistforbundet vil at kommunene skal ta inn 100 så fort som mulig.

De siste årene har antallet nærmest vært uendret. Det bekymrer Netland som mener kommunene ikke forstår alvoret.

– Vi har mistanke om at de som lager kommunebudsjettene ikke satser på dette, sier han.

Flekkefjord tar inn færre lærlinger nå enn før

Ellen Bart Larsen er enhetsansvarlig i Flekkefjord kommune. Hun sier de har tatt inn færre helsefag-lærlinger de siste årene.

– Vi har fem lærlinger nå og de siste årene har vi hatt seks. Vi klarer å gi de en god oppfølging og opplæring, men jeg er ikke sikker på om vi hadde klart det om vi skulle tatt inn mange flere, sier Bart Larsen.

– Opplever dere det som krevende å skulle ta vare på lærlingene som kommer inn?

– Vi må planlegge det godt og er avhengig av å ha flinke veiledere til enhver tid.

– Burde Flekkefjord kommune ta inn flere lærlinger?

– Det kan godt være i og med at vi trenger flere helsefagarbeidere, men det er et økonomisk spørsmål, sier Bart Larsen.

Kommunene vil ikke ha svake elever

Lister videregående skole utdanner helsefagarbeidere i Lyngdal og Kvinesdal. Rektor Elin Stavrum sier de aller fleste elevene som ønsker å gå ut i lærlingpraksis etter to år på skolebenken får det.

Samtidig finnes det en gruppe som ikke har vært nok på skolen gjennom utdanningsperioden eller ikke har bestått i enkelte fag. Selv om disse ønsker å jobbe som lærlinger i kommunen, får de vanligvis ikke plass.

– Denne gruppen har utfordringer med å skaffe seg lærlingplass. Kommunene vil ikke ha dem, sier Stavrum.