Normal

Vil gi flyktningene en meningsfull hverdag

I november begynner to flyktninger å jobbe i systua til Marianne Sinding-Larsen Fries i Lillesand. Hun gleder seg til å inkludere dem i arbeidsfellesskapet.

Marianne Sinding-Larsen Fries

Marianne Sinding-Larsen Fries i Lillesand gleder seg til å inkludere flyktningene i arbeidsfellesskapet.

Foto: Anne Wirsching / NRK Sorlandet

– Å gi klær og ting i en dugnadsperiode er så enkelt. Så er man ferdig med det, sier hun.

Men å gi et klesplagg er ikke nok for henne.

– Medmenneskelighet er det mest dyrebare vi kan gi bort. Muligheten til å gi noe som kan vokse videre og gi liv er meningsfullt for meg.

Vinn-vinn-situasjon

Marianne er vokst opp i et hjem der det var vanlig å dele og gi.

Det var en naturlig del av livet.

De to syriske kvinnene som skal bli en del av systuehverdagen deltar i introduksjonsprogrammet til NAV i Lillesand.

Språkpraksis er en del av opplegget, og Marianne betaler ikke lønn til dem.

Anne Sophie Høegh-Omdal

Anne Sophie Høegh-Omdal kommer innom systua med en kåpe hun vil ha sydd om. Hun skryter av initiativet til Marianne og synes det er flott at to syriske flyktninger skal begynne å jobbe her på systua.

Foto: Anne Wirsching / NRK Sorlandet

– Tjener du på dette?

– Nei. Det krever tid og energi å ha to flyktninger i arbeidsstaben, sier hun.

– Jeg har hverken penger eller diamanter å gi, men jeg kan bidra med arbeidspraksis, språktrening og sosial øvelse. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Sinding-Larsen Fries.

De to kvinnene som skal starte arbeidspraksis på systua kommer fra Syria og har andre sytradisjoner og fagkunnskaper enn Marianne.

– Jeg kan lære nye syteknikker og bli kjent med en ny kultur. De har masse å tilføre, sier hun.

Opptatt av integrering

Marianne er opptatt av integrering, at flyktningene skal få et godt liv i Lillesand.

Hun mener sosial kontakt er avgjørende for å bli integrert i det norske samfunnet.

Først da lærer man språket og kan begynne å bidra i samfunnet selv.

– Det å føle seg betydningsfull er viktig. Det sitter mange mennesker i asylmottak i flere år som ikke får lov til å jobbe. Folk trenger å gjøre noe, komme seg ut i aktivitet raskere, sier hun.

Noe av tilskuddet som mottakene får kan brukes til å få asylsøkere raskere ut i jobbaktivitet, mener hun.

Hun har kommet med en oppfordring til alle bedrifter i Lillesand om å ta inn en flyktning for å gi arbeidspraksis og sosial trening.

Satt pris på av NAV

En som setter stor pris på Mariannes engasjement er Tove Moen Gjøtterud, avdelingsleder i NAV Lillesand og fagleder for Flyktningtjenesten.

Tove Moen Gjøtterud

Tove Moen Gjøtterud, avdelingsleder i NAV Lillesand og fagleder for Flyktningtjenesten.

Foto: Privat

Hun forteller at mange bedrifter i Lillesand er positive og allerede har flyktninger i arbeidspraksis, men med den nye bølgen av asylsøkere vil behovet bli mye større fremover.

– Vi trenger all den drahjelpen vi kan få og Mariannes initiativ er veldig bra for oss, understreker hun.

Marianne er glad for å kunne bidra til å gi flyktningene en meningsfull hverdag i Lillesand.

– Tenk deg at du kommer til et fremmed land uten relasjoner, uten holdepunkter. Nå har vi sjansen til å bidra. Det å være i aktivitet er en viktig del av integreringsprosessen, sier hun.