Vil forby nikab på videregående skoler

En elev på en videregående skole i Vest-Agder ønsket å dekke til ansiktet sitt på skolen. I dag har fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning vedtatt at det bør være ulovlig.

nikab

Integreringsutvalget ønsker å forby ansiktstildekking som nikab i skolen.

Foto: AHMAD MASOOD / REUTERS

Utvalget ønsker en regel med følgende ordlyd: Eleven skal delta aktivt i opplæringen. Elevens ansikt skal være fullt synlig.

Avgjørelsen ble tatt av hovedutvalget for kultur og utdanning i dag, i forbindelse med revidert ordensreglement for elever i videregående skoler i Vest-Agder fylkeskommune.

Fylkestinget skal i et møte i oktober ta endelig stilling til endringene i ordensreglementet.

Elev ønsket å dekke ansiktet

Bakgrunnen er at en av fylkeskommunens skoler fikk en henvendelse fra en elev som ønsker å bruke burka som dekker ansiktet.

Tildekking av ansiktet behandles med utgangspunkt i ordensreglement for elever i videregående skoler, som beskrevet i opplæringsloven § 3 - 7.

Her legges det vekt på at for å oppnå god undervisning og læring, må lærere og elever kunne se hverandres ansikter. Det er også nødvendig at læreren kan identifisere hver enkelt elev i en vurderingssituasjon.

Formålet med et forbud mot plagg som dekker ansiktet er å fremme elevens læring.

LES: Ap, SV og sentrumspartier vil forby nikab i skolen

Integreringsutvalg ønsker forbud

Arbeiderpartiet, SV og sentrumspartiene vil forby nikab i skolen. I et 50 siders notat, døpt «Ti bud for bedre integrering», leveres innspill til en ny integreringspolitikk.

Utvalget mener ansiktstildekking (nikab, burka) hemmer kommunikasjon og samhandling. For å unngå konflikter rundt identifikasjon og måten dette skal gjøres på, mener utvalget at ansiktsdekking skal være forbudt på skolen.

Bård Vegar Solhjell

Integreringsutvalget har vært ledet av SVs Bård Vegar Solhjell.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Høringsinstansene som vurderter henvendelsen i Vest-Agder var rektorene ved 12 videregående skoler, elev- og lærlingombudet, elevorganisasjonen og utdanningsorganisasjonene.

Høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til to alternative formuleringer.

  • Alternativ 1: Eleven skal delta aktivt i opplæringen og elevens ansikt skal være synlig.
  • Alternativ 2: Eleven skal delta aktivt i opplæringen, derfor er bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt ikke tillatt. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig.

Fire av høringsinstansene ønsker alternativ 1, og begrunner det med at dette har en
mer positiv vinkling enn alternativ 2. Elevorganisasjonen ønsker ikke forbud, men
foretrekker alternativ 1 hvis ett av alternativene må velges.

Fylkesrådmannen foreslår forbud

Av skolene er det Kvadraturen skolesenter og Mandal videregående skole som ønsker alternativ 1. Disse skolene har mange minoritetsspråklige elever. Fylkesrådmannen foreslår derfor at: eleven skal delta aktivt i opplæringen. Elevens ansikt skal være synlig.

Fem skoler, elev- og lærlingombudet, Elevorganisasjonen og Utdaningsforbundet har
levert høringssvar.

I drøfting av høringen på rektormøter i juni og august, har alle rektorene, også de som ikke har avgitt høringssvar, gitt muntlig uttrykk for at de støtter et forbud mot tildekket ansikt.