Verre for sjåfører

Yrkessjåfører får dårligere tilbud på Brokelandsheia.

Vogntog
Foto: PER LØCHEN / Scanpix

Gjerstad kommune forslår å flytte oppstillingsplassen for vogntok til andre siden av E18 på Brokelandsheia. Årsaken er at kommunen vil regulere Brokelandsheia til bysentrum og at det skal bygges på dagens oppstillingsplass.

- Den nye oppstillingsplassen blir midlertidig, men likevel et langt dårligere tilbud, sier skogbrukssjefen i Gjerstad kommune Martin Due Tønnessen.

Misfornøyd

Leder av Norges Lastebileeierforbund i Agder og Rogaland Karl Strandvik mener flyttingen ikke er et tilbud i det hele tatt.

- Det nye området er et massedeponi uten sanitære anlegg og overhode ikke akseptabelt, sier Strandvik.

- Sjåførene får tilbud om å bruke sanitæranlegget på bensinstasjonen på andre siden av veien på dagtid, men når stasjonen stenger er de uten sanitært tilbud, sier skogbrukssjef Martin Due Tønnessen i Gjerstad kommune. Han innrømmer at dette er lite tilfredsstillende, men at det er midlertidig løsning. 

Utsatt

Flyttingen skulle egentlig finne sted 1. februar, men etter protester fra lastebilnæringen har distriktsjef Kirsten Lindeberg i Statens Vegvesen i Aust-Agder utsatt flyttingen inntil hun har hatt et møte med rådmannen i Gjerstad kommune.

Kommunen har planer om et nytt oppstillingsanlegg med alle fasiliteter på østsiden av E18. Dette er ferdig om tidligst et år tid. Karl Strandvik blir ikk beroliget av dette.

- Vi er ikke sikre på at dette blir realisert. Dette er planer med så mange forutsetninger som langt fra kan komme på plass, sier Strandvik.