Utsetter evaluering av vestpåbud

Det omstridte flytevestpåbudet som trådte i kraft i fjor sommer, vil også gjelde i sommer.

Redningsvest

I fjor sommer trådte flytevestpåbudet i kraft.

Foto: ScanStock

Grunnen er at den planlagte evalueringen av påbudet er utsatt.

I fjor høst sa næringsminister Monica Mæland til NRK at de ville gå i gang med en evaluering av påbudet ved årsskiftet. Det har ikke blitt gjort.

– Båtfolket ler

Fungerende generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Endre Solvang, mener det er uheldig.

– Båtfolket ler av åttemetersregelen og tar den ikke seriøst. Loven slik den er i dag, er uheldig utformet, sier han.

Endre Solvang

Endre Solvang i Kongelig Norsk Båtforbund, mener loven er uheldig utformet.

Foto: Privat

Flytevestpåbudet skapte høye bølger da det ble innført i fjor sommer. Blant annet var det mange som reagerte på at påbudet ikke gjaldt båter med lengde over åtte meter.

Nærings- og fiskeridepartementet begrunner utsettelsen med at evalueringen skal gjøres av et eksternt firma, og ikke departementet selv.

– Synes det er fornuftig

Solvang i Kongelig Norsk Båtforbund, anklager departementet for å kjøpe seg tid med denne utsettelsen.

– For oss så kan det virke sånn. Vi burde fått en bedre løsning så fort som mulig, sier han.

Kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet, forstår departementets utsettelse.

– Jeg synes det er fornuftig hvis det ikke blir en revidering nå på forsommeren. Jeg synes man skal bruke både sommeren og høsten og kanskje begynnelsen på vinteren på å komme fram til en eventuell revidert utgave av dagens påbud.

Vil ta saken opp med næringsministeren

Stortingsrepresentant Ingunn Foss sitter i Næringskomiteen for Vest-Agder Høyre. Hun beklager utsettelsen.

Ingunn Foss

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Ingunn Foss (H), vil ta saken opp med Næringsministeren.

Foto: Lars Eie / NRK

– Jeg beklager at byråkratiet ikke gjør jobben i henhold til det som statsråden har sagt, sier hun.

På Høyres landsmøte i helgen, vil Foss ta dette opp med næringsminister Monica Mæland.

Det er Kristiansandfirmaet Oxford Research som har fått oppgaven med å evaluere påbudet, etter en anbudsrunde i konkurranse med fem andre. Etter planen skal evalueringen være ferdig i begynnelsen av juni.