Ubegrunnet frykt

– Austegder har en ubegrunnet frykt for fremtiden til barneavdelingen på sykehuset i Arendal. Det sier styreleder Camilla Dunsæd i Sørlandet sykehus foran kveldens folkemøte i Arendal.

Barnesenter Arendal sykehus

Mange frykter for fremtiden til barneavdelingen. Dette er ubegrunnet, sier styreleder.

Foto: NRK

Styrelederen har ingen forståelse for austegdenes redsel for et redusert barnetilbud på Arendal sykehus.

Camilla Dunsæd

Styreleder Camilla Dunsæd sier sykehuset har et veldig godt tilbud på Agder til barn.

Foto: NRK Sørlandet / NRK

– Jeg mener at tilbudet barneavdelingen i Arendal har nå, er et trygt og godt tilbud, sier styrelederen.

Ikke beroliget

Men initiativtakerne til folkemøtet i Arendal kulturhus er ikke beroliget – selv om sykehuset i Arendal nå får barnelege på vakt 24 timer i døgnet.

Sigurd Ledaal

Leder av SSA i våre hjerter, Sigurd Ledaal er ikke beroliget.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Leder for Sørlandet sykehus Arendal i våre hjerter, Sigurd Ledaal, har gjort det klart at de er kampklare.

– Vi har knyttede never nå også. Vi vil ha svar på hva vi vil med barneavdelingen, sier Ledaal.

Økt ventetid

Nina Roland er pårørende og med i SSA i våre hjerter. Hun er glad for at det nå blir lege på vakt hele døgnet.

– Men jeg er misfornøyd med at barneavdelingen ikke får økt bemanning. Vi får barnelege på vakt hele døgnet, men avdelingen får ikke bedre bemanning. Det blir bare en omfordeling av ressursene: en lege som jobber dagvakt går over på nattevakt. Og det vil føre til økt ventetid på poliklinikken.

Mange barneleger

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd, fastholder at sykehustilbudet for barn i Agderfylkene nå er godt nok.

– Vi har flere barneleger pr. barn på Agder enn de har i mange andre deler av landet. Vi har et veldig godt tilbud på Agder, sier Dunsæd.