Tror sau kan fjerne flått

Universitetet i Agder vil finne ut om sauebeiting i skogsområder vil redusere flåttbestanden på Sørlandet.

Sau i fjellet

Forskere håper å kunne bevisa at flere sau på beite kan få ned flåttbestanden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

1. april starter et treårig forskningsprosjekt som tar sikte på å minke flåttbestanden på Tromøy i Arendal.

Dersom forskerne lykkes i å bevise teorien sin, kan det føre til flere beitende sau langs sørlandskysten de kommende år.

– Vi gjør dette fordi det i Norge har vært en veldig gjengroing av landskap de siste årene som en følge av endring i landbruket, sier forsker ved UiA, Vivian Kjelland.

Masse flått

En grunn til at mange bønder på Sørlandet ikke har utplassert sauer i skog og mark de siste årene er at flåttbestanden er så høy.

Flått på sau.

Flåtten klorer seg fast på det meste som beveger seg langs sørlandskysten. Sauene er blant dem som angripes av den agressive krabaten.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Nå ønsker Universitetet i Agder og Arendal kommune å finne ut om sauebeiting i skogsområder kan være med på å redusere flåttbestanden.

Flåtten trives i busk og kratt, og med mindre beiting blir det mer av nettopp busk og kratt. Dermed får flåtten stadig bedre oppvekstvilkår.

Kan holde bestanden nede

Flere bønder har tidligere hatt sauer på beite på Tromøy, men har sluttet med det, på grunn av mye flått. I samarbeid med universitetet skal bøndene nå igjen slippe sauer på beite.

Forskningsprosjetet skal gå over tre år. Ifølge forsker Vivian Kjelland har det ikke vært forsket på dette før.

– Vi er veldig spente på hvordan dette går. Dersom vi får resultatene vi forventer, nemlig at økt beiting gir mindre flått, vil det være en måte å holde flåttbestanden ned på, sier Kjelland.