Må vite mer om mobbing i barnehagen for å vite hvordan man skal gripe inn

Vi trenger både bedre fagmiljøer og mer forskning for å bli kvitt mobbing i barnehagen, mener studieleder ved barnehagelærerutdanning.

Barnehage

Barn i barnehagen mobbes blant annet ved at de ikke får være med å leke.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Torsdag omtalte NRK rapporten fra Universitetet i Agder som bekrefter at barn i barnehagen blir mobbet av andre barn. Den største utfordringen er mobbing som skjer under lek, ved at barn utestenges fra leken.

– Det er bekymringsfullt fordi leken er noe av det aller viktigste for små barns utvikling. Å ha en god venn og å føle seg ønsket, gir trygghet. Det er viktig for barnets sosiale og emosjonelle utvikling, sa Ingrid Lund, som har jobbet med rapporten, til NRK i går.

Trenger kunnskap for å forebygge

Ingeborg Eidsvåg Fredwall er studieleder ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Hun er også bekymret over resultatene.

Hun sier lek er viktig for barn. Både for å utvikle språk, øve på kontakt med andre og for å få seg venner.

– Det er viktig at vi har nok barnehagelærere og kompetente voksne som er til stede når barn leker, og som vet hva man skal gjøre i slike situasjoner med mobbing, sier Fredwall.

Ingeborg Eidsvåg Fredwall,

Ingeborg Eidsvåg Fredwall savner flere faglige miljøer for å forebygge mobbing i barnehagen.

Foto: Universitetet i Agder

Studielederen sier det også er normalt at barn møter konflikter i lek, og at det i disse konfliktene også ligger mye lærdom for barnet.

– Derfor kreves det mye kunnskap om barns lek for å vite hvordan man skal håndtere det og når man skal gripe inn, sier Fredwall.

Savner faglige miljøer

I dag er det rundt 37 prosent av de ansatte i barnehagene som har barnehagelærerutdanning.

Flere politiske partier mener prosenten må økes, og at man dermed trenger flere barnehagelærere.

Det er Fredwall enig i, og mener et bedre faglig miljø med diskusjoner og systematisk jobbing blant barnehagelærerne i barnehagen kan være med å bekjempe mobbingen.

– Når våre studenter begynner å jobbe i barnehagene, opplever de ofte å være ganske alene om å være utdannet. Dermed mister de fort sin faglighet fordi det ikke finnes noe faglig miljø, sier studielederen.

Trenger mer forskning

– Det er viktig at vi får mer forskning på mobbing i barnehagen, og spesielt når det gjelder de aller yngste barna, sier Fredwall.

I Norge finnes det om lag 68 studielinjer som gir kompetansen barnehagelærer. Ved linja til Universitetet i Agder undervises det om mobbing i barnehagen.

– Vi kunne kanskje hatt enda mer kunnskap om dette, men det er også mye studentene skal lære om i de tre årene, sier Fredwall.

Hun tror det er viktig med mer forskning på området.

Rapporten fra Universitetet legges frem for Kommunaldepartementet og Utdanningsdirektoratet i dag.