Hopp til innhold

Sykehusansatte varslet om ortoped-mangel for flere år siden

Flere pasienter har i helgen fortalt om grove feiloperasjoner etter behandling på sykehuset i Flekkefjord. De ansatte mener ledelsen har gjort lite for å bedre situasjonen de siste årene.

Anne S. Amdal, tillitsvalgt Fagforbundet, Sørlandet sykehus Flekkefjord

Tillitsvalgt for Fagforbundet ved Flekkefjord sykehus Anne S. Amdal sier at de ansatte ved sykehuset varslet om mangelen på ortopeder på sykehuset for flere år siden.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Vi har bedt om hjelp over lang tid, og lite har skjedd før vi fikk en ny administrerende direktør, sier tillitsvalgt for Fagforbundet Anne S. Amdal fra Flekkefjord sykehus.

Hun forteller at de ansatte på sykehuset i Flekkefjord varslet om mangelen på ortopeder på sykehuset for flere år siden.

Mandag møtte helseminister Bent Høie i Politisk kvarter der han ble konfrontert med Flekkefjord-sakene.

– Dette skulle ikke ha skjedd. Det er bekymringsfullt at det er så mange saker på ett sykehus, som man ser her i Flekkefjord, sier Høie.

Bent Høie på åpningen av Nye Kirkenes sykehus

Helseminister Bent Høie sier i Politisk kvarter mandag at Flekkefjord-sakene er alvorlige. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak.

Foto: André Bendixen / NRK

– Det er veldig alvorlige saker. Det skal ikke være sånn at pasienter blir skadet og at de dør, men det skjer dessverre, også på andre sykehus, sier Høie.

Høsten 2018 begynte tilsynssaker mot Sørlandet sykehus Flekkefjord å strømme inn til fylkeslegen. NRK valgte derfor å undersøke hva som har skjedd.

Finn Åge Olsen

I helgen fortalte NRK historien om Finn Åge (57), som ble feiloperert på sykehuset i Flekkefjord. Det endte med at han måtte amputere foten.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Noen pasienter som skulle vært sendt til større sykehus, er døde. Flere har blitt operert uten grunn, og endt som uføre.

Helsetilsynet mener sykehuset har drevet uforsvarlig. I januar ga de sykehuset frem til sommeren på å rydde opp.

Hva vil helseministeren gjøre med Flekkefjord sykehus?

Hva vil helseministeren gjøre med sykehuset i Flekkefjord? – I Norge, med vår geografi, har vi til enhver tid behov for å ha små sykehus. Men det er ingen unnskyldning for at vi ikke har god kvalitet, sier helseminister Bent Høie (H).

Tross styrevedtak og faglige råd om nedleggelse av akuttkirurgien i Flekkefjord, har politikerne slått ring om sykehuset på Sørlandet.

– Det er ikke alltid politikk og fag spiller på samme lag, har professor Terje P. Hagen uttalt til NRK.

Høie mener det er ledelsen ved Sørlandet sykehus sitt ansvar å rydde opp i akuttkirurgien i Flekkefjord.

– Hvis tilbudet ikke er forsvarlig, skal det stenges midlertidig fram til det kommer opp på et forsvarlig nivå igjen, sier helseministeren.

SKAL IKKE BRUKES Illustrasjon helsetilsynet Flekkefjord Sykehus

I helgen fortalte NRK historien om pasientene som har blitt feilbehandlet på sykehuset i Flekkefjord. Blant annet var det en mann i midten av 50-årene som fikk satt inn hofteprotese uten grunn.

Foto: NRK

Han mener geografien i Norge krever små sykehus.

– Men det er ingen unnskyldning for at vi ikke skal ha god kvalitet, sier Høie.

– Det vil si at du i praksis freder de små sykehusene, til tross for at du sier man må samle større enheter for å få kompetanse for å ta de nyeste pasientbehandlingsteknikkene i bruk. Hvordan henger det sammen?, blir helseministeren spurt i Politisk kvarter.

– Nå har vi lagt en ramme, svarer Høie og viser til nasjonal helse- og sykehusplan.

– Den rammen som er nå mener jeg er riktig å jobbe innenfor. Men det betyr ikke at alle sykehusene skal være like. Det kan være områder, som for eksempel at man ser at på et av de mindre sykehusene ikke kan ha akuttberedskap innenfor ortopedi, så må man være ærlig på det, og legge ned tilbudet, og ha et akuttilbud som for eksempel et medisinsk akuttmottak.

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener sykehuset må øke kvaliteten.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder for KrF.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er viktig å beholde akuttkirurgien i Flekkefjord, men man må sikre kvaliteten, mener han.

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus legger seg flat.

– Vi beklager det disse pasientene har blitt utsatt for. Det er sterk kost for sykehusledelsen å få beskrevet disse sakene.

– Det er viktig for meg å legge til at det behandles svært mange pasienter daglig og at vi har et svært godt helsetilbud innenfor de aller fleste områdene.

– Er det ortopediske tilbudet forsvarlig i dag?

– I dag er tilbudet forsvarlig. Og det vil bli styrket med innføringen av rotasjonsmodellen som starter i begynnelsen av april, sier Mevold og viser til at ortopeder fra Kristiansand skal pendle til Flekkefjord.

Det er tillitsvalgt for Fagforbundet Anne S. Amdal glad for.

– Det betyr mye fordi vi nå får fylt opp vaktbehovet slik at vi ikke blir avhengig av å ha vikarer, sier hun.

null
Spiller nå
NRK Forklarer: Baneheia-saken 01:05
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,57 kr
Dyrest kl. 08 2,3 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %