Hopp til innhold

Politimester anmeldes: – Viser oss et enormt samfunnsproblem

Politimesteren i Troms anmeldes for tjenestefeil. Stines Sofies stiftelse mener mannen som er siktet for voldtekt av en mindreårig ukrainsk flyktning burde vært i varetekt etter flere overgrepssaker.

Endre Bendixen

Endre Bendixen i Stine Sofies Stiftelse har i dag anmeldt politimesteren i Troms for tjenestefeil.

Foto: Leif Dalen / NRK

Denne saken er svært alvorlig og viser med all tydelighet at hensynet til gjerningsperson har veid tyngre enn hensynet til de fornærmede barna.

Det sier Endre Bendixen, som er juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Stiftelsen arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge. Og for å styrke deres rettigheter.

I dag har de sendt anmeldelsen av Troms politidistrikt til Spesialenheten for politisaker.

Bakgrunnen er saken i Tromsø, der en mann er siktet for voldtekt av en 17 år gammel jente fra Ukraina.

Se svar fra Troms politidistrikt lenger nede i saken.

Endre Bendixen i Stine Sofies Stiftelse sender anmeldelse

Endre Bendixen sendte i dag en anmeldelse av Troms politidistrikt til Spesialenheten for politisaker.

Foto: Leif Dalen / NRK

Siktet i større overgrepssak

Fra tidligere er mannen tiltalt for seksuallovbrudd i en større overgrepssak. Her er det 13 fornærmede, hvor alle er mindreårige. Tre av dem under 14 år.

I denne saken var mannen varetektsfengslet i seks uker i august 2020, fordi det var fare for bevisforspillelse. Gjentagelsesfare var ikke nevnt.

Men han ble ikke begjært varetektsfengslet da han i fjor ble siktet i nok en sak.

Også denne gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Stiftelsen mener det var en grov feil av politiet.

– Vi mener det er gjort tjenestefeil eller grovt uaktsomme tjenestefeil, når mistenkte ikke ble varetektsfengslet sommeren 2021, sier Bendixen.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld i saken han nå er siktet i.

Troms politidistrikt

Den siktede ble pågrepet i sitt eget hjem, og er varetektsfengslet frem til 27. april.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Politimester i Troms er Astrid Elisabeth Nilsen, men visepolitimester Einar Sparboe Lysnes er den som er satt til å svare på anklagene.

Han sier til NRK at politiet har gjennomgått saken sammen med ledelsen i påtalemyndigheten.

Vi kan ikke se utifra de vurderingene som ligger til nå at vi har gjort noen feil. Når vi nå får en anmeldelse synes vi det er helt greit. Så får spesialenheten for politisaker vurdere om det er begått feil fra vår side og eventuelt om de feilene er såpass grove at det kan være snakk om straffbare feil.

Visepolitimester ved Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes

Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes sier det er helt greit at de nå får en anmeldelse på denne saken.

Foto: Pål Hansen / NRK

Politiledelsen har ansvaret

Politiet i Tromsø har tidligere i uka uttalt at de skulle ønske at de hadde håndtert saken annerledes.

– Når vi nå sitter med fasiten, så skulle vi ønske at vi vurderte spørsmålet om varetekt annerledes. På det tidspunktet var opplysningene vi hadde at det ikke var nødvendig, uttalte politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen da.

Stine Sofies Stiftelsen presiserer at de anmelder Troms politidistrikt ved politimesteren.

Det er den som har det øverste ansvar for vurderinger som blir gjort, og for å påse at ønsket praksis fra styresmaktenes side etterfølges, sier Bendixen i stiftelsen.

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke mene noe om anmeldelsen eller hvilke vurderinger påtalemyndigheten har gjort.

Visepolitimesteren sier det ikke er uvanlig at det er politimesteren som anmeldes.

– Det er helt greit. Politimesteren er den øverste ansvarlige og har ansvar for alle våre handlinger, rutiner og at vi har kvalitet på det vi gjør. Det er heller ikke uvanlig at det er politidistriktet ved politimesteren som anmeldes i denne typen saker, sier Sparboe Lysnes.

Les også 17-åring skal ha blitt voldtatt: Stiller spørsmål ved tryggheten til mindreårige flyktninger

Vasyl Brativnik i ukrainsk forening i Tromsø.

Et samfunnsproblem

Bendixen i Stine Sofies Stiftelse mener denne saken viser at noe er alvorlig galt.

Vi mener saken viser oss et enormt samfunnsproblem. Rettssikkerheten til voldsutsatte barn og unge vektes ikke like tungt som rettssikkerheten til voldsutøver.

Han ønsker at anmeldelsen kan bidra til en endring, der ofrenes rettssikkerhet ivaretas bedre.

Det må gjøres en gjennomgang av rettspraksisen for bruk av varetektsfengsling ved denne type saker. Da må både gjentakelsesfare og hensynet til pårørende vektlegges.

I tillegg mener Bendixen at det må gjøres konkrete vurderinger av om de fornærmede barnas generelle sikkerhet ivaretas på en god nok måte.

I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at politiet i Tromsø har uttalt at de skulle ha håndtert saken annerledes. Det korrekte sitatet er: politiet har sagt at de skulle ønske de hadde håndtert saken annerledes

Les også Forsøker å lokke med seg ukrainske kvinner fra mottak

Yuliana Marinkova.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,7 kr
Dyrest kl. 08 1,48 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,4 kr En vask
  • Varmeovn 0,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %