NRK Meny
Normal

Sørlandske salmer samlet i bok

Pensjonert UiA-forsker Harald Olsen har samlet salmer fra Sørlandet i en ny bok. Han mener de sørlandske salmedikterne har bidratt mye til den norske salmeskatten.

Harald Olsen har lett gjennom utgitte salmer fra de siste 300 år på leting etter salmediktere fra Sørlandet. Nå har han valgt ut 26 salmer og gir ut samlingen Salmer fra Sørlandet.

Boka inneholder salmer fra 1600-tallet og fram til i dag. Bak salmene står 26 diktere med ulik tilknytning til Sørlandet.

– Hvis man ser på salmer som litteratur, så er det ikke noen annen sjanger som har betydd så mye for folk flest, sier Harald Olsen.

Den sangglade seniorforskeren har vært interessert i salmer i mange år.

Sørlandsk salmeskatt

Ifølge Olsen har det blitt skapt mye verdifull poesi på Sørlandet. Ved å utgi boka, ønsker han å vise hvor viktig landsdelens bidrag har vært til det han kaller den norske salmeskatten. Det gjelder både kvalitet og mengde.

Samuel Olsen Bruun fra Arendal er ett eksempel. Han var en av pionerene i norsk salmediktning og en av de aller første norske dikterne som fikk utgitt sin egen salmebok. Det skjedde i 1695, året etter hans død.

Olsen nevner også nyere salmediktere som Svein Ellingsen bosatt på Saltrød og Håvard Rem som har bodd flere steder på Sørlandet.

Gammel salmebok

Harald Olsen har tatt for seg salmer fra 1600-tallet og fram til i dag. Her holder han en gammel salmebok.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Preget av inderlighet

Olsen mener salmedikterne fra Sørlandet ikke så dogmatiske som salmediktere fra enkelte andre miljø.

– Salmene fra Sørlandet er ofte preget av inderlighet og en personlig overbevisning. Det er lagt betydelig vekt på det følelsesmessige.

Olsen har bare funnet tre kvinnelige salmediktere fra Sørlandet. En av dem er Elevine Heede fra Arendal. Hun skrev salmer på 1800-tallet.

– Må være mer enn en preken

Olsen har flere favorittsalmer. De fleste er skrevet av Svein Ellingsen. Han trekker fram salmen «Noen må våke» fra 1978.

– Det er en fantastisk salme med et moment som har kommet sterkere fram i nyere tids salmediktning, nemlig det at vi har ansvar for våre medmennesker og for verden.

Ifølge Olsen har noen salmer blitt karakterisert som en preken på rim. Slike salmer vil han ikke ha.

– Det er ikke nok. En salme må tale til hjertet, ha et hjertespråk, sier Olsen.

Harald Olsen

Harald Olsen mener at en salme må tale til hjertet.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK