Solid nei til Barbu

De folkevalgte i Arendal har sagt nei til høyhus i Barbu.

Barbu-animasjon
Foto: Illustrasjon: Dale + Bang Fundament

Dermed har politikerne i Arendal sørget for at folk beholder utsikten, både mot sjøen og innsynet fra sjøen.

De fleste av dem som hadde ordet under debatten berømmet engasjementet både blant folk flest og blant politikere. Flere hevdet at de ikke kunne huske sist en sak hadde engasjert så mange.

Vedtaket ble gjort klokka 21.05, og de folkevalgte sa nei til Barbu-utbyggingen med 24 mot 15 stemmer.

Bystyresal Arendal - tom
Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

- Det har vært stort engasjement i denne saken, og slik skal det være, sa ordfører Torill Rolstad Larsen da hun la fram saken om utbygging av Barbu Brygge torsdag kveld.

Bystyreresalen var overfylt med interesserte tilhørere, som hørte ordførerens fremstilling av saken om regulering av området. Blir planen vedtatt vil kommunen få et boområde med høy miljøprofil.

Ordføreren gjorde det klart at dette ikke var en sak om bypark eller ikke, men hun sa samtidig at det var muligheter for å finne plass til grøntområder i området.

Gruppeleder i fremskrittspartier, Arne Austenå, mente at parken ikke vil bli realisert dersom de folkevalgte sa nei til en utbygging, ettersom man er avgengig av utbygging for å finansiere opparbeidelsen av en park.

I tillegg til planvedtaket, ville Austenå ha et tilleggsforslag om at kommunen forplikter seg til å arbeide for opparbeidelsen av grøntarealer.

Under behandlingen ba posisjonen om et felles gruppemøte før realitetsbehandling av saken, og forsvant fra bystyresalen, til manges forundring.

Diskusjonene på kammerset gav neppe noen vesentlig endring i oppfatningene til politikerne. Men det førte til at mange tegnet seg på talerlista. og taletiden ble umiddelbart begrenset til tre minutter.

Høyres Irene Henriksen Aune fremmet forslag om å utsette hele saken gjennom å si nei til den foreliggende reguleringsplanen, og at kommunen selv sørger for regulering i Barbu. Dette forslaget kom imidlertid aldri opp til avstemning.