Det blåses nytt liv i Barbu-konflikten i Arendal. Bakgrunnen er at Aker Pusnes har fått nye eiere, som dermed trenger nye lokaler i byen, i følge Agderposten. Dermed peker kommunen på omstridte Barbu som et mulig sted for utbygging.

Oljevirksomhet til Barbu skaper reaksjoner

Det blåses nytt liv i Barbu-konflikten i Arendal. Offshoreselskapet MacGregor kjøpte nylig Aker Pusnes, og trenger nye lokaler i Arendal. Dermed peker kommunen på omstridte Barbubukt som en mulighet for utbygging. Det skaper sterke reaksjoner.

Folk fra Riksantikvaren ble i formiddag møtt av aksjonister under en befaring i Barbu i Arendal. Riksantikvaren har varslet innsigelse mot bygging av to boligtårn på over 40 meter, blant annet fordi byggene vil ødelegge for verneverdige Barbu kirke.

Aksjonister møtte Riksantikvaren

Folk fra Riksantikvaren ble i formiddag møtt av aksjonister under en befaring i Barbu i Arendal. Riksantikvaren har varslet innsigelse mot byggingen av to høye boligblokker på over 40 meter, blant annet fordi byggene vil ødelegge for verneverdige Barbu kirke.