– Det kom som et sjokk på de aller fleste

Brokollapsen i Vestfold sjokkerer veisjefene i Agder. Ekspertene er likevel sikre på at broene i fylkene står støtt.

Johan Mjaaland

Veisjefene på Agder forsikrer om at broene i hvert fylke er trygge.

Foto: Svein Harry Johnsen/NRK

– Vi har ingen indikasjoner på at noe er galt med broene på vårt veinett eller at det skal skje noe tilsvarende her, sier Johan Mjaaland, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vest-Agder.

I går kollapset den enorm Skjeggestadbrua i Vestfold. Det vil si, bruen er der fremdeles, men er i så dårlig forfatning at ingen trafikk får passere. E 18 er stengt i begge retninger.

Til alt hell gikk ingen liv tapt. Det jobbes nå med å finne ut hvorfor det gikk galt.

Erling Jonassen

Årlige undersøkelser av jordsmonn og bevegelser i bakken gjøres for å sikre broene, det understreker veidirektøren i Aust-Agder.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Hett tema i lunsjen

– Det er overraskende at det skjer, og nå vil jeg vite mer om hvorfor det skjedde, sier Erling Jonassen, avdelingsdirektør i Aust-Agders vegavdeling.

– Det kom som et sjokk på de aller fleste å se at en slik hendelse kan skje på veinettet. Jeg har hatt en runde med mine ansatte for å diskutere hva som kan være årsaken, sier Mjaaland.

Begge veisjefene er opptatt av å understreke at de er trygge på broene i sitt fylke. Hvert år gjøres det befaring på broene, og hvert femte år sjekkes konstruksjonene i dybden.

– Broene blir sjekket regelmessig. Dersom vi finner feil eller mangler, så reparerer vi fortløpende, understreker Mjåland.

Skjeggestad bru.

Skjeggestadbrua kollapsa etter et jordras mandag ettermiddag.

Overvåker bunnen langs hovedveiene

– Steder hvor det er dårlig grunnforhold, gjennomfører vi kontroll helt ifra byggestart og følger med på utviklingen kontinuerlig, bekrefter Jonassen.

– Hvordan kan dere være trygge på at det er tilstrekkelig?

– De geologiske forholdene i Vest-Agder er gode, enkelte fylker har mer utfordrende grunnforhold enn vi har her, sier Mjaaland.

Både Mjaaland og Jonassen forstår godt at spørsmålet blir stilt i etterkant at gårsdagens brokollaps i Vestfold.

– Ja, det er klart. Vi har årlige inspeksjoner på alle større broer. Dette følger vi tett opp. Vi er ikke bekymret for at det skal skje noe lignende med våre broer, gjentar veisjefene.

Se Skjeggestad bru fra luften.

Broen og kjøretøyene fra luften