Snart må alle ta eksamen før de kan fly drone

Et nytt regelverk gjør at nesten alle som eier en drone må gjennom kurs og registrere dronen før den kan brukes.

Snart må alle ha kurs før de kan fly drone

Innen 1. juli må nesten en halv million dronepiloter registrere seg som en del av et nytt regelverk for droneflyvning.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En av de største utfordringene vi har er at vi ikke vet hvem som flyr og hvem som er ansvarlig for flyvningen når en drone er i lufta, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway.

Bransjeorganisasjonen representerer mer enn 1600 profesjonelle droneoperatører i landet.

Totalt eier 460.000 personer i Norge minst en drone. Men siden pilotene ikke er registrert, vet ingen hvem som eier de ulike dronene. Et nytt felles europeisk regelverk som innføres fra 1. juli skal endre på dette.

Alle skal registreres

– En av de største endringene blir at nesten alle må registrere seg, uavhengig av bruken, sier flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet Line Stensby Bogan.

Unntaket er dersom du har en drone under 250 gram uten sensorer, eller om dronen er definert som leketøy. Det skal også stilles strengere krav til opplæring. Minimumskravet vil være et nettkurs med eksamen.

– Omstillingen til det nye regelverket vil kreve en innsats både fra operatører og myndigheter i hele Europa. Men vi mener at kravet vil bidra til økt sikkerhet, sier Stensby Bogan.

Regelverket ble vedtatt av det europeiske luftfartstilsynet i juni 2019. Allerede i desember lagde en av verdens største droneprodusenter en spesialtilpasset drone som unngår regelverket fordi den er 249 gram.

Anders Martinsen ute med drone

Anders Martinsen mener at det er mange som gleder seg til de nye reglene, men at noen kommer til å bli irritert på at man må ta eksamen før man kan fly.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lettere å ta lovbrytere

Bare i fjor anmeldte Avinor 40 enkeltepisoder hvor droner kom for nær norske flyplasser. Politistasjonssjef i Tromsø Anita Hermansen sier det er vanskelig å etterforske ulovlig dronebruk når man ikke finner piloten.

Det kan det bli en endring på med de nye reglene. For i fremtiden må produsentene utstyre dronene med elektronisk ID-merking.

– Det betyr at blant annet flyttårn og fly kan se hvor droner er. Det gjør det langt tryggere for alle som har behov for å vite hvem som flyr og hvor de flyr, sier Anders Martinsen.

– Og det blir lettere å ta dem som bryter reglene også?

– Ja, det blir det. Derfor er det viktig å glede seg til regelverket innføres.

Åpner opp til å fly fritt

Selv om kravene blir strengere, vil de som eier droner få nye muligheter. For eksempel vil det åpnes opp for enkle droneflyvninger uten godkjenning, så lenge reglene følges.

– Vi er veldig heldige i Norge som har masse luftrom tilgjengelig. Med de nye reguleringene kan veldig mange fly fritt, sier Anders Martinsen.

De nye reglene vil også gjøre det enkelt for privatpersoner og profesjonelle aktører å fly drone i EU-/EØS-land med samme regler.

Drone og fly

En av grunnene til at de nå stilles strengere krav til droneflyvning er å forhindre at droner forstyrrer flytrafikken

Foto: CARLO ALLEGRI