NRK Meny
Normal

Dette hindrer nye boliger

I flere år har Forsvaret kranglet med Evje og Hornnes kommune om støyskjerming av skytefeltet på Evjemoen. I dag skal det mekles mellom partene. – Dette blir årets kanskje viktigste møte, sier ordføreren.

Evjemoen skytebane

Skytefeltet på Evje skaper strid, og kommunen og Forsvaret er uenige om hvem som skal betale for støyskjerming.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har ikke fått lov til å bygge hus i Evje sentrum på ett år. Derfor er det ufattelig viktig for oss å komme videre og få lov til å utvikle oss, sier ordfører Bjørn Ropstad i Evje og Hornnes.

Bjørn A. Ropstad

Ordfører Bjørn Ropstad i Evje og Hornnes sier Forsvaret må stille med mye på dagens mekling.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

I dag skal fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder forsøke å mekle i striden mellom kommunen og Forsvaret.

Striden står om hvem som skal betale 60 millioner kroner, som støyskjerming av skytefeltet skal koste. Konflikten er så fastlåst at ordføreren til og med har tatt til orde for å flytte hele sentrum, for å kunne utvikle kommunen videre.

Forsvaret frykter presedens

Evje sentrum ligger i dag i «rød sone», hvor støyen fra skytefeltet er for høy til at man kan bygge nye boliger i området. Dermed kan ikke sentrum utvides.

Øystein Djupedal på Kunsthøgskolen i Oslo

Øystein Djupedal har kalt inn til meklingsmøte mellom Forsvaret og kommunen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Forsvaret er redd for presedens, og vil ikke ta regninga. Kommunen henviser til forurensningslovene og mener støyforurenser har ansvar for å rydde opp.

Når Forsvaret og kommunen i dag møtes til mekling, blir det årets kanskje viktigste møte for kommunen, sier Ropstad.

– Forsvaret må stille med mye

– Det er et ufattelig viktig møte for oss dette. Det har stått veldig i stampe og frontene har vært steile. Jeg går inn med åpent sinn i saken, men Forsvarsbygg og Forsvaret må her stille med mye, det mener jeg, sier Ropstad.

Skytefeltet blir i dag sett på som en belastning for kommunen, som helst vil bruke områdene på Evjemoen til andre ting. Ordfører Ropstad har derfor ikke mye å tilby Forsvaret på meklingsmøtet i dag.

– Mekling er mekling ... Jeg går for å høre hva Forsvaret har å komme med. Det blir spennende og viktig for framdriften i saken, sier Ropstad.