NRK Meny
Normal

Skal forske på angstproblemer hos ungdommer

Forskere fra Sørlandet sykehus, institusjonen Modum Bad og RBKU skal nå forske på ungdom med angstproblemer. Ungdom på Sørlandet, i Bergens-området og Buskerud skal delta i prosjektet.

Sørlandet sykehus inngang på avstand

Sørlandet sykehus skal arrangere mestringskurs for ungdom og forske på angst blant unge.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Det er Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU–vest) som leder denne studien.

Forskere ved Sørlandet sykehus sier til NRK at angstproblemer er en raskt økende utfordring i samfunnet og en stadig større utfordring for helsevesenet.

Ungdomsskoleelever i Mandal, Audnedal, Songdalen, Fjell, Askøy og elever i Buskerud skal delta i forskningsprosjektet de neste to årene.

Ofte er det hverdagsangsten som plager ungdommen mest, ifølge forskerne.

– Vi starter prosjektet fordi det er mange ungdommer som sliter med angst, og vi ønsker å finne mer effektive måter å hjelpe ungdommer som har angst.

Det sier forsker Åshild Tellefsen Håland ved avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) på Sørlandet sykehus.

Mestringskurs

Håland forteller at man skal sette i gang to ulike typer mestringskurs for elevene ved skolene som deltar.

– Dette er kurs som er bygget på kognitive adferdsterapeutiske prinsipper. Ett av kursene har litt lengre varighet, cirka 10 ganger, og det andre kurset har litt kortere varighet, sier hun.

– Hvilke typer angst og angstproblemer skal dere forske på og undersøke nærmere?

– Dette gjelder ungdom med lettere til moderate angstproblemer. De som har mer alvorlige og dype angstproblemer blir henvist til spesialisthelsetjenesten, sier Håland.

– Større krav skaper angst

Ungdomsskoleelever NRK har snakket med og som skal delta i forskningsprosjektet sier at angst og uro er et problem som flere ungdommer sliter med.

Elevene sier blant annet at de opplever langt større krav til resultater enn tidligere og at dette presset påvirker og er med på å skape angstproblemer.

Rektor ved Byremo ungdomsskole Trond Refsnes har lang erfaring fra skoleverket og har merket seg at det er økt press for elevene på mange områder.

– Psykisk helse er en stadig større utfordring for samfunnet generelt og vi synes det er veldig bra at man kommer på banen her, sier han.

– Opplever du at det er mer angst og engstelse blant ungdommen nå enn for noen år siden?

– Ja, utviklingen er ganske klar. Kravene til barn og unge er stadig flere og økende. Du skal være vellykket i skolesammenheng og du skal være vellykket i fritiden. Så det er en del unge som sliter i hverdagen, sier Refsnes.