NRK Meny
Normal

Psykiatrien i Aust-Agder får kritikk etter helsetilsyn

Distriktpsykiatrisk senter i Aust-Agder (DPS) avslo i fjor 25 pasienthenvisninger fra fastleger uten å innhente tilstrekkelige opplysninger til å foreta en vurdering av pasientene slik loven krever.

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Bjorbekk

DPS på Bjorbekk i Arendal koordinerer og fordeler pasienthenvisninger i Aust-Agder.

Foto: Pål Tegnander / NRK

På bakgrunn av bekymringsmeldinger fra fastleger har Fylkesmannen i Aust-Agder undersøkt forholdene ved DPS i fylket.

I tilsynsrapporten blir det slått fast at Sørlandet sykehus, som øverste ansvarlig for DPS, har brutt loven og de retningslinjer som er fastlagt i spesialisthelsetjenesteloven.

Har avslått søknader

DPS Aust-Agder består av poliklinikker i Grimstad, Tvedestrand og på Bjorbekk i Arendal.

Alle henvisninger mottas og registreres på Bjorbekk, og fordeles fortløpende til enhetslederne ved de tre poliklinikkene.

DPS Aust-Agder får nå kritikk for at de har avslått henvisninger om pasientbehandling fra fastleger, fordi søknadene har vært mangelfulle.

Etter reglene skal sykehuset selv innhente tilstrekkelig opplysninger i sakene for å kunne foreta en forsvarlig vurdering av om pasientene har behov for psykiatrisk poliklinisk behandling.

Det har DPS i Aust-Agder ikke gjort.

«Av virksomhetens data og journalgjennomgang fremgår at 25 henvisninger ble avslått i 2013 grunnet mangelfulle opplysninger. Klinikk for psykisk helse har intern prosedyre for vurdering av henvisninger, hvor det fremgår at det skal innhentes supplerende opplysninger dersom saken ikke er tilstrekkelig belyst. Journalgjennomgang viser at denne ikke følges i alle tilfeller, og dette bekreftes også i intervju.», heter det i tilsynsrapporten som nå foreligger.

DPS Aust-Agder har en målsetting om at alle henvisninger fra fastlegene skal vurderes innen 10 virkedager.

Ansatte opplyser at de kan oppleve at det er vanskelig å få inn supplerende opplysninger raskt nok til å overholde denne målsettingen, og dette har medført at henvisninger i stedet har blitt avslått.

– Regelverket er klart

Oddvar Sæther

Klinikksjef Oddvar Sæther innrømmer at regelverket ikke er fulgt i denne saken.

Klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther, sier han tar kritikken fra Fylkesmannen til etterretning.

– Det er helt riktig det som Fylkesmannen påpeker. Regelverket på dette området er helt klart. Det er vårt ansvar å innhente nok informasjon i disse sakene, sier Sæther til NRK.

Han sier det er en balansegang for de ansatte ved DPS, som vurderer pasienthenvisningene fra fastlegene, fordi fristen for tilbakemelding er så kort.

– Fristen for å gjøre en vurdering i disse sakene er kort. Derfor er saker som mangler informasjon sendt tilbake til fastlegen. Vi er klar over at vi heller skulle ha innhentet mer informasjon og heller brutt fristreglene i disse sakene, sier Sæther.

– Har fått nødvendig behandling

Klinikksjef Oddvar Sæther mener at alle pasientene har fått den nødvendige behandling for sin psykiske sykdom, tross avslagene fra DPS.

– Avslagene har blitt sendt tilbake til fastlegene med en begrunnelse om at opplysningene om pasienten har vært mangelfulle. Det har vært en ulikhet i bedømmelsen fra fastlegen i henvisningen og vårt avslag, men jeg mener bestemt at ingen pasienter har gått glipp av behandling som har vært helt nødvendig. I tilfeller hvor det har vært alvorlig sykdom, så har disse pasientene blitt prioritert når vi har fått nok opplysninger. Det kan ha ført til at det har gått noe lengre tid før disse pasientene har fått behandling, men de har fått den behandlingen som er nødvendig, sier Sæther.

– Endrer dere rutiner nå etter kritikken i tilsynsrapporten?

– Ja, det er helt klart at vi nå må endre vår praksis. Tidligere ga vi avslag og sendte henvisningen tilbake til fastlegen uten at vi i noen tilfeller hentet inn nok informasjon. Det sier lovverket at vi ikke kan gjøre, så vi endrer nå vår praksis rundt dette, avslutter Sæther.