Hopp til innhold

– Laksefiske hjelper psykiatriske pasienter

Sørlandet sykehus har gode erfaringer med å tilby laksefiske-turer til alvorlig psykisk syke pasienter. – Det er helse i hvert kast, sier vernepleier Bjørn Ivan Premak.

Bjørn Ivan Premak

Vernepleier Bjørn Ivan Premak sier pasientene setter stor pris på tilbudet om laksefiske.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Dette er et tilbud til de mest alvorlig psykisk syke som er innlagt på psykiatrisk akuttavdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Pasienter som ønsker det får være med på fisketurer i elva Otra etter at de har fått nødvendig akuttbehandling og kommet ut av den verste akuttfasen i sin sykdom.

Pasientene er godt fornøyd med tilbudet og forteller at de har god nytte av en fisketur mens de er under behandling.

Det sier vernepleier Bjørn Ivan Premak til NRK.

– Tiltaket gir pasientene livsglede, bedre psykisk helse, samt økt fokus på at fysisk aktivitet er viktig for pasientenes livsglede og helse, sier Premak.

Grønn terapi

Bjørn Ivan Premak

– Dette er grønn terapi, sier Bjørn Ivar Premak med et smil.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det er andre året at sykehuset har dette tilbudet til pasientene i laksefiskesesongen, og sykehuset vil videreføre tilbudet også neste år.

– Dette er grønn terapi og det har blitt godt mottatt av pasientene. Dette er jo en lukket sykehusavdeling med meget syke pasienter. Men det viser seg å være et godt tilbud til denne pasientgruppen når pasientene har blitt såpass friske at de klarer å være med, sier Premak.

Sykehuset søker om et generelt fritak fra fisketrygdavgiften for pasientene sine, samtidig som sykehuset har et fiskekort for laksefiske i sone 2 i Otra.

Premak sier ledelsen ved sykehuset er meget positive til tiltaket og han er glad for at sykehuset setter av penger og ressurser til tilbudet.

Også Kristiansand kommune bidrar positivt slik at vi kan få dette til i forhold til reglene for laksefiske, sier Premak.

Helse i hvert kast

Sørlandet sykehus psykiatrisk akuttenhet 6.1

Det er alvorlig psykisk syke pasienter ved akuttavdelingen som får tilbud om å være med på fisketurer.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Turansvarlig og vernepleier Bjørn Ivan Premak sier litt spøkefullt at det er helse i hvert kast når pasientene står ved elvebredden og fisker.

Og han mener helt klart å se at fisketurene har en meget positiv innvirkning på pasientenes helsetilstand.

– Jeg mener å kunne se at pasientene blir fortere friske av å være med ut og fiske laks. Noen klarer bare et par kast, mens andre kan stå og fiske en times tid. Alle ser ut til å ha et godt utbytte av fisketurene, sier han.

Cirka 8–10 pasienter har vært med på fisketur denne laksefiske-sesongen, og det har vært arrangert cirka 15 fisketurer med pasienter i løpet av sesongen.

Ingen laks på kroken

Ingen av fisketurene i år har gitt laks på kroken, men det er ikke så viktig, ifølge Premak.

– Vi har ikke fått noen laks, men det er liksom ikke så viktig. Turopplevelsen og selve fiskeopplevelsen i seg selv er positiv selv om ikke laksen har bitt på kroken i år, sier han.

Premak poengterer at de pasientene som ikke ønsker å være med på fisketurer, får tilbud om en tur i skogen, trening i trimrom eller andre fysiske aktiviteter mens de er under behandling.