Bestemmer selv innleggelse i psykiatrien

Et prøveprosjekt hvor psykiatriske pasienter selv kan bestemme når de innlegges har ført til en reduksjon i antall akuttinnleggelser med nær seksti prosent.

Created by InfoDispatcher

Avtalen om egenstyrt innleggelse gjør at de 28 pasientene i prosjektet slipper å gå via legen, men ringer selv og ber om en plass ved Strømme distriktspsykiatriske senter (DPS).

Tilbudet startet opp i 2011. Evalueringen som nå er gjort slår fast at pasientene opplever stor grad av egenmestring.

Liv W. Eriksen og Henrik von Kirchbach

Koordinator Liv W. Eriksen og leder ved Strømme DPS, Henrik von Kirchbach, ser positive effekter av prosjektet.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Pasientene kjenner trygghet i å vite at de kan legge seg inn uten å gå via fastlege eller legevakta, noe som har vært en barriere for mange, sier leder for døgnenheten ved Strømme DPS, Henrik von Kirchbach.

Med egenstyrte innleggelser har pasientene mer kontroll. De kan selv velge å bli innlagt for kortere perioder når de merker forverring av den psykiske helsa.

– Dette er noe som virkelig nytter. Jeg ser raskt bedring og at pasientene mestrer mer selv, sier koordinator for tilbudet, Liv W. Eriksen.

Langt færre akuttinnleggelser

Blant pasientene som er med i ordningen er antallet akutte innleggelser redusert med 58 prosent.

– Systemet har gjort at de har kviet seg for å be om hjelp, noe som tidligere resulterte i flere mer traumatiske innleggelser, også med bruk av tvang, sier von Kirchbach.

Muligheten er der hele tiden. Man trenger ikke skade seg selv for å komme heseblesende inn på akutten

Elin Løvjomås

Elin Løvjomås har hatt tilbudet i nær to år. Hun forstår nedgangen.

– Muligheten er der hele tiden. Man trenger ikke skade seg selv for å komme heseblesende inn på akutten, sier Løvjomås.

Hun synes nedgangen er svært gledelig.

– Ingenting er verre enn akutte innleggelser. Det er en fryktelig vond påkjenning, sier hun.

– Gir meg ro og trygghet

Ordningen gjelder pasienter som allerede er under behandling for sin psykiske lidelse. For Løvjomås gir tilbudet ro og trygghet.

– Når stormene blir for store, som de ofte blir, er det veldig greit å kunne ringe Strømme og be om en plass. Det er en stor trygghet, sier Løvjomås.

Hun har lært å selv kjenne igjen når det er lurt å ta kontakt.

– Å kjenne igjen når det er på tide å ringe er en underlig og ny erfaring. Det er veldig bra, sier Løvjomås.

Å ta styringen selv?

– Ja, og ikke la stormen og vindene feie deg av gårde så du blir liggende langflat. Fremfor å flykte fra meg selv og det som er vondt, kan jeg nå akseptere at jeg har det vondt. Det er fint å ha et sted jeg kan gjøre det, sier hun.

Å selv kunne styre når hun bør legges inn er en lettelse, særlig i de vanskeligste periodene.

– Uten denne avtalen må papirer sendes hit og dit. Det er søknader og spørsmål om hva man tenker om ulike ting. Det blir veldig mye å fokusere på når jeg knapt klarer å fokusere på å ha hodet over vannet, sier Løvjomås.

– Å rope om hjelp er ikke så farlig lenger. Du vet at hjelpa er der med en gang, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

Created by InfoDispatcher

Kan komme tilbake etter tre dager

Andre sykehus med samme brukertilbud har krav om flere ukers opphold mellom hver innleggelse, mens Strømme utmerker seg med en karenstid på bare tre dager.

– Vel vitende om at det bare er tre dager til de kan komme inn igjen er det mye lettere for personalet å oppfordre pasientene til å gå hjem og kjenne etter. Blir det ikke bedre kan de komme tilbake etter kort tid, sier von Kirchbach.

Opplever stor forskjell

Line J. er også pasient med avtale om egenstyrte innleggelser. Hun opplever sin nåværende situasjon svært annerledes enn tiden før hun fikk slik avtale.

– Det er kjempestor forskjell på å skulle trygle om hjelp på legevakta, når du ikke vet om du klarer mer, i motsetning til å kunne styre alt selv. Du trenger ikke snakke med en eneste lege, sier Line J.

Nå pakker hun kofferten etter et opphold på Strømme DPS.

– Hvis jeg har behov for det kan jeg komme inn igjen om kort tid. Da er det lettere å reise hjem nå, sier Line.

Line ønsker mer åpenhet om psykisk helse. I et selvskrevet dikt forteller hun noe om hvordan hun selv har det.