Hopp til innhold

Mor sjokkert over dom med strafferabatt

Moren til den voldsutsatte jenta er rystet over at overgrepsmannen fikk strafferabatt på grunn av utroskap, og ønsker debatt rundt dagens rettspraksis.

Tinghuset, Kristiansand
Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Retten synes å mene at overgriperen har rett til å slå når hun går utenfor tilmålt ramme, sier moren til den 18 år gamle jenta, som i fjor ble utsatt for vold av sin daværende kjæreste.

Grunnen til voldsepisoden skal være at kjæresten fikk vite at jenta hadde vært utro. Det ga kjæresten straffereduksjon tingretten.

– Jeg er sjokkert, og skuffet over at han fikk strafferabatt fordi han nylig hadde fått vite om utroskapen. Det framstår som om han hadde grunn til å slå, sier moren.

Hun oppfordrer alle til å engasjere seg for å hindre at en slik rettspraksis blir gjeldende fremover.

– Helt absurd

Det var i november i fjor at jentas daværende 18 år gamle kjæreste sparket, spyttet og slo jenta mens hun gravid i tiende uke. Dommen ble avsagt torsdag ble straffen satt til 30 timers samfunnsstraff.

«Voldsutøvelsen skjedde i forbindelse med at tiltalte fikk opplyst at fornærmede (jenta) hadde vært sammen med en annen gutt i flere måneder. Etter rettens oppfatning faller hans reaksjon inn under straffelovens §56 bokstav b om «berettiget harme»», heter det i domsavsigelsen.

– At han fikk strafferabatt grunnet «berettiget harme» er helt absurd. Spesielt med tanke på alt fokuset som er på vold i nære relasjoner, sier moren, som ønsker å være anonym.

Aktor la ned påstand om 45 dagers betinget fengsel, noe som er mildere enn hva mannen ble idømt. Likevel kommer det frem i dommen at den kunne blitt strengere om det ikke ble lagt vekt på straffelovens §56 bokstav b.

Et omfattende samfunnsproblem

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder og medlem av justiskomiteen, Kari Henriksen (Ap), påpeker at hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag mener hun at rettsvesenet bør være forsiktig med å bruke «berettiget harme»-paragrafen i familievold-saker.

Kari Henriksen

Medlem av justiskomiteen Kari Henriksen (Ap) mener vold i nære relasjoner er så alvorlig at det bør henge veldig høyt å gi strafferabatt.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Det er uforståelig at man bruker «berettiget harme» i en slik situasjon. Familie- og relasjonsvold er et alvorlig samfunnsproblem. Det viktig at rettsvesenet er obs på viktigheten av å dømme riktig, sier Henriksen.

Hun mener at familievold er så alvorlig at strafferabatt bør unngås.

– Å bruke berettiget harme som strafferabatt i en voldssituasjon ovenfor en gravid kvinne, er å tøye det lovgiver har ment ganske langt, mener Henriksen.

Tingrettsdommer Thor Arne Hellerslia får imidlertid støtte av førsteamanuensis i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Johan Boucht.

– Det er bra at strafferetten er kapabel til å se nyansert på straffesakene. Man må ta hensyn til omstendighetene, og se på sinnsbevegelsene som forårsaker krenkelsene, mener Boucht.

Vurderer å anke

Moren til jenta sier det var tungt for datteren å høre dommen, men at hun er ei tøff og ressurssterk jente.

– Akkurat nå ønsker hun å anke. Men slike ting som vold og rettssaker tar på, så vi får vurdere etter hvert om hun orker den belastningen det medfører, sier moren.