– Utroskap skal aldri berettige vold

18-åringen hadde sparket og slått sin gravide kjæreste, men fikk formildet dom siden hun hadde vært utro. Det reagerer Juridisk Rådgivning for Kvinner kraftig på.

Kristiansand tingrett

18-åringen ble torsdag dømt til 30 dager samfunnsstraff i Kristiansand tingrett for vold mot sin gravide kjæreste.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Torsdag ble en 18 år gammel mann dømt til 30 timer samfunnsstraff i Kristiansand tingrett for å ha slått, sparket og påført kutt på sin gravide kjæreste.

Det ble sett på som formildende at 18-åringen nylig hadde fått vite at kjæresten hadde vært utro.

– Etter rettens oppfatning faller hans reaksjon inn under straffelovens § 56 bokstav b om «berettiget harme», skriver tingrettsdommer Thom Arne Hellerslia.

JURK: – Sender helt gale signaler

– Dette sender helt gale signaler om at det er greit å utøve vold dersom det er utroskap som er bakgrunnen for volden, sier Solveig Tufto, saksbehandler i juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

I rettspraksis brukes bestemmelsen om berettiget harme i tilfeller når fornærmede selv har utøvd en kriminell handling, for eksempel vold. Den kan også bli gjeldende om tiltalte har blitt provosert på andre måter, ved langvarig mishandling eller ved en enkelthendelse.

– JURK mener at utroskap ikke i noen tilfeller berettiger vold. I denne saken er det til og med snakk om grov vold, og kvinnen var gravid, noe som gjør det ekstra alvorlig, sier Tufto.

– Viktig å ha et nyansert sanksjonssystem

Johan Boucht er førsteamanuensis i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og viser til det humanistiske prinsippet som ligger bak de fleste nordiske straffelover.

– Det er bra at strafferetten er kapabel til å se nyansert på straffesakene. Man må ta hensyn til omstendighetene, og se på sinnsbevegelsene som forårsaker krenkelsene, sier Boucht.

Han legger til at det alltid vil være et spørsmål om i hvor stor grad man lar omstendighetene påvirke straffeutmålingen.

– Jeg kjenner ikke til hele saken denne saken, men i utgangspunktet syns jeg det er uproblematisk her, sier Boucht.

Ifølge Boucht er Høyesterett påpasselig med å ikke bruke bestemmelsen om berettiget harme for ofte, og viser en viss forsiktighet med å bruke den. I denne saken tok retten også hensyn til at 18-åringen var ung, og at saken lå lenge hos politiet før det ble tatt ut tiltale.

Erkjente seg delvis skyldig

18-åringen, som er tidligere straffedømt, erkjente seg delvis skyldig i retten.

Aktor ba om 45 dager betinget fengsel. Dommen ble satt til 30 dager samfunnsstraff, noe som er strengere enn hva aktor ba om, men kunne vært strengere om det ikke ble lagt til grunn at han handlet med berettiget harme.

Den fornærmede kvinnen har vært redd for 18-åringen i ettertid, og har flyttet til en annen by på Sørlandet for å unngå omgangskretsen hans.

SISTE NYTT

Siste meldinger