Sier nei takk til slikt fylkesvåpen for Agder

Et samlet Agder bør vurdere å bruke en hummer i sitt fylkesvåpen, foreslår konservator. Ordførere takker nei.

Kart med hummer våpenskjold

– Dette syntes jeg var et virkelig dårlig forslag, sier ordfører Jon Rolf Næss i Bykle kommune.

Foto: NRK

Om tre år slås agderfylkene sammen, hvis fylkespolitikerne får viljen sin. Dermed må fylkesvåpnene for Aust- og Vest-Agder byttes ut.

– Kanskje burde man børste støvet av hummervåpenet, nå som de to Agder-fylkene er på vei til å bli ett?

Jon Rolf Næss

– Store deler av Agder ser ikke sjøen. Jeg bor i Bykle. Vi identifiserer oss ikke med hummer. Her må det finnes på noe mer samlende, sier ordfører Jon Rolf Næss i Bykle.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det skrev tidligere fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Hedlund Stylegar, på Facebook før jul. Overfor NRK understreker han at dette er mer en morsom tanke tidlig i en lang diskusjon, enn et veldig bastant forslag.

Et fint motiv

– Det trengs noe nytt, og det kan være greit å se på historien.

– Kan det virke samlende med hummer?

– Jeg synes det er et fint motiv og et morsomt forslag. Jeg vet ikke hvor samlende det ville være, sier Stylegar.

Han tror det kan bli en lang og morsom debatt for å finne et våpen som fenger de som bor lengst vest, lengst øst, i Arendal, Kristiansand og Setesdal.

– Et dårlig forslag

– Dette syntes jeg var et virkelig dårlig forslag, sier ordfører Jon Rolf Næss i Bykle.

– Hummer er et krepsdyr som lever i saltvann. Det nye Agder er mye mer enn kyst og saltvann. Et våpenskjold må ha en symbolikk hele Agder kan kjenne en viss identitet med.

– Hvor lang tid tror du det tar å bli enige om et godt våpenskjold for Agder fylke?

– Det kan ta lang tid. Det må nok settes ned en komite med gode fullmakter. Jeg tror ikke vi skal ikke ha noen folkeavstemning på dette. Da tror jeg aldri vi kommer i mål, sier Næss.

Harald Furre

Ordfører Harald Furre synes et nytt fylkesvåpen bør ta opp i seg både sjø og Setesdal.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Ordføreren i Kristiansand er heller ikke fornøyd med hummeren.

– Vi må finne et symbol som binder sammen kysten og fjellet. Jeg synes hummeren er for komplisert, sier Harald Furre.

Han har selv tenkt på et våpenskjold med blå bølger sammen med den bølgende kanten på stakken i Setesdalsbunaden.

– Det er tidligere brukt og kan være et godt felles symbol på den nye landsdelen, sier Furre.

Kan forveksles med krypdyr

Det blir tommel ned for hummer også fra Risør.

– Risør er en kystkommune og kjenner seg igjen i hummeren, men nye Agder bør ha et fylkesvåpen som favner og symboliserer både kyst og innland. Derfor fungerer denne dårlig, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Gro Anita Mykjåland

– Jeg synes ikke at hummeren er representativt for hele Agder, sier ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune.

Foto: Gro Anita Mykjåland

Han synes hummeren har for mange detaljer med små klør:

– Den kan i farten forveksles med et insekt eller småkryp.

Lunden mener unge designere bør utfordres til å finne på noe nytt, og at forslag fra mellomkrigstiden blir liggende i skuffen.

– En hummer dekker ikke hele Agder. Innlandet er igjen glemt, sier ordfører Bjørn Ropstad i Evje og Hornnes kommune.

Hummeren møter samme motstand hos ordførerne i Iveland og Lillesand.

– Jeg håper at det nye våpenskjoldet blir noe som favner hele Agder. Både kyst og innland, sier Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune.

– Jeg tror ikke dette våpenet er samlende for landsdelen. Tror det må bli et våpen som symboliserer hav og hei, sier Arne Thomassen i Lillesand.

Skjermdump Facebook humemr fylkesvåpen

Det var Halvard Trætteberg som tegnet forslaget med hummer som fylkesvåpen for Vest-Agder i 1930. Det forelå flere ulike forslag, og etter mange års diskusjon ble det forkastet. Men den sorte hummeren på rød bunn var en aktuell kandidat lenge, skrev Stylegar på Facebook.

Foto: Skjermdump Facebook