Prioriterer ny asfalt

Vest-Agder fylkeskommune lover at den skal bli en bedre vei-eier enn staten.

Asfaltering

På asfalten skal budsjettet i Vest-Agder kjennes (illustrasjonsfoto)

Foto: Trondheim / Knut Opeide

Fra nyttår tar fylkeskommunene over ansvaret for riksveiene. Vest-Agder fylkeskommune lover at den skal bli en bedre vei-eier enn staten.

Samferdselssjef Kjell Abildsnes sa på budsjettpresentasjonen torsdag formiddag at i løpet av få år kommer trafikantene i hele fylket til å merke at det er en ny vei-eier i Vest-Agder.

Kjell Abildsnes

Folk skal se veisatsingen på asfalten, mener Kjell mener Kjell Abildsnes

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I fylkeskommunens budsjettforslag som ble lagt fram i formiddag er det satt av nesten 204 millioner kroner til drift og vedlikehold av veiene i fylket. i utgangspunktet har ikke fylkeskommunen så mye penger. Derfor må vi låne, sier Abildsnes.

- Trafikantene vil merke det på asfalten. Det blir mye bedre asfaltdekke. I dag er det dårlige veier og dype hull. Dette skal vi rette på i løpe av få år, sier samferdselssjef Kjell Abildsnes.

Toril Runden

- Kollektivtrafikken er vinneren, mener Toril Runden

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I fjor var det et dramatisk kutt i kollektivsatsingen i fylket og bussruter ble lagt ned. I år er situasjonen annerledes og varaordfører Toril Runden mener kollektivtransporten langt på vei er en budsjettvinner.

– Kollektivtrafikken har fått et relativt godt løft. Med 12 millioner kroner ekstra må de vel karakteriseres som vinnere, sier Toril Runden, som har som ambisjon at veiene skal drives bedre. – Det er nå vi har muligheten til å gjøre det, sier hun.