Avgjør om varslerdommen skal ankes om én uke

Kommunestyret i Søgne vil på et ekstraordinært møte neste torsdag avgjøre om dommen i den såkalte varslersaken skal ankes eller ei.

Søgne Rådhus

Dagbladet har kaller bygget for «Fryktens rådhus».

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Under kveldens kommunestyremøte tok mange politikere til orde for å bli ferdig med saken nå. Likevel ble det avgjort at den endelige avstemningen skjer 1. februar.

– Jeg er glad for at kommunestyret ble enige om å vente en uke. Det har vi tid til. Nå får vi høre med advokaten vår om hva vi bør gjøre, sier Torfinn Kleivset (KrF).

Han var kommunens representant i rettssaken hvor to ansatte krevde erstatning for gjengjeldelse etter varsling.

Kommunestyret i Søgne fikk i kveld høre vurderingene til Kleivset, som fulgte hele rettssaken fra tilhørerbenken da den gikk for Kristiansand tingrett før jul.

Torfinn Kleivset

Torfinn Kleivset representerte Søgne kommune i retten da både ordfører og rådmann var inhabile.

Foto: Svein Sunsdal / NRK

– Bare tapere i denne saken

Søgne-ordfører Astrid Hilde tror ikke dommen blir anket, og mener det er viktig å se fremover.

– Hvis det ikke blir en anke, så må vi sette ned noen utvalg som kan se på hva vi må gjøre for å bedre arbeidsforholdene og se hvilke tiltak som må gjøres for å få de sykemeldte, som vant saken, tilbake i jobb.

Videre sier hun at rettsprosessen har vært en enorm belastning for hele kommunen.

– I denne saken er det bare tapere. Det er ingen som vinner.

Astrid Hilde

Astrid Hilde sier at kommunen har måtte kjenne på et omdømmetap på grunn av rettssaken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fikk erstatning

En av meddommerne tok dissens, og ingen av partene fikk fullt medhold i dommen.

De to saksøkerne Randi Fidje og Liv Tone Askildsen mente de ble straffet for å varsle om kritikkverdige forhold. Rettens flertall fant det bevist at saksøkerne var blitt gjenstand for gjengjeldelse i lovens forstand.

Saksøkerne krevde 150 000 kroner i erstatning, blant annet for det de mener er brudd på arbeidsmiljøloven. I dommen ble de tilkjent 45 000 kroner hver. Retten kjente også oppsigelsen av Fidje som ugyldig.

Randi Fidje og Liv Tone Askildsen

Randi Fidje og Liv Tone Askildsen vant i retten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Langvarig tvist

I flere år har bekymringsmeldingene tikket inn fra ansatte og tillitsvalgte angående arbeidsmiljøet ved administrasjonsavdelingen i kommunen. De første kom i 2014 hvor tre ansatte beskrev en jobbkultur full av mobbing og frykt.

Flere tiltak ble forsøkt men problemet forble uløst.

I 2015 stilte flere seg bak påstandene og utover året økte antallet bekymringsmeldinger. I alt er det mer enn 20 personer som føler seg trakassert på arbeidsplassen.

Rapporter fra Arbeidstilsynet, flere innleide konsulentselskaper og interne møter har ikke bedret situasjonen. Flere ansatte har sluttet i sine stillinger på grunn av situasjonen.

I dommen som falt i forrige uke vant de to saksøkerne over kommunen.