200 mål skog brant i Søgne

Brannmannskapene har nå kontroll på kratt- og gressbrannen i Søgne i Kristiansand. Tidligere i dag var det frykt for at brannen skulle nå bebyggelsen i nærheten.