Hopp til innhold

– Nød-app kan revolusjonere politiets arbeid

Teknologirådet mener det er på tide at politiet ser mulighetene sosiale medier byr på. De ønsker å utvikle en nød-app som politiets nyeste og viktigste våpen.

Robindra Prabhu

Teknologirådets Robindra Prabhu la frem fremtidsrettede forslag knyttet til politiets bruk av sosiale medier.

Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

Det kom frem da Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) denne uken inviterte til digital workshop på Universitetet i Agder.

Der var temaet muligheter og utfordringer innen fremtidens krisehåndtering.

Teknologirådet ønsker å fokusere på hvordan digitale løsninger kan revolusjonere politiets arbeid i fremtiden, ved hjelp av smarttelefoner og sosiale medier.

Mener politiets arbeid kan revolusjoneres

– På få år har Norge gått fra å være et land hvor ingen hadde en datamaskin i lomma, til å bli et land hvor nesten alle har en datamaskin med seg hele tiden. Det gir politiet og nødetatene helt nye muligheter, sier Robindra Prabhu i Teknologirådet.

Prabhu er prosjektleder i et prosjekt som skal ta sikte på å fremlegge nye digitale fremgangsmåter for fremtidens politi.

Prosjektet er delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og handler om hvordan smarttelefoner og sosiale medier kan utnyttes på best mulig måte.

– Sosiale medier og smarttelefonen opererer ofte sammen. Sosiale medier blir en kanal for informasjonsdeling som jeg tror kan være veldig nyttig for politiet. Telefonene kan beskrive hva som skjer før nødetatene kommer til stedet, sier Prabhu.

– På tide at Norge våkner opp

Og for at samarbeidet med publikum og politi skal bli enklere, foreslår Teknologirådet å lansere en nødssituasjon-app.

– En slik app kan lette kontakten mellom publikum og politiet. Det gjør det enklere for folk å kommunisere, og det blir lettere å sende bilder og presis GPS-posisjon når noe skjer. Vi ser at politiet i andre land er i gang med slike apper. Nå er det på tide at Norge også våkner opp for de mulighetene som smarttelefonen byr på.

Prabhu sier politiet allerede er flinke til å se digitale muligheter, og han trekker frem politiets eksisterende twitter-konto som svært suksessfull. Men han mener fortsatt at politiet har en lang vei å gå.

– Når det kommer til sosiale medier så har politiet vært flinke til å bruke det som en informasjonskanal ut til publikum, men sosiale medier er ikke primært en enveiskanal. Det er samtaler på tvers, og det er viktig at politiet blir en del av den

Ole-Christoffer Granmo

Ole-Christoffer Granmo er leder av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM)

Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

samtalen. Det er vel så viktig å lytte til publikum, og derfra få informasjon om hva som skjer, sier han.

Satsing i lys av 22. juli

Ole-Christoffer Granmo er leder av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), og initiativtaker til torsdagens workshop. Senteret er et toppsatsingsområde for universitetet, og Granmo sier de satser stort på fremtidsrettet forskning.

Han sier at svakhetene som ble avdekket i kjølvannet av 22. juli har gitt et solid grunnlag for utformingen av fremtidens politi.

– Hendelsen viste behovet for at dette senteret er veldig viktig fremover. Vi har jobbet med teknikker som kan oppdage når en krise er i ferd med å skje, hvor den skjer og hva den handler om. Det er viktig for oss å stimulere til nyvinninger og nyskapning gjennom innspill fra omverdenen, forteller Granmo.

Teknologirådets forslag skal etter hvert legges frem for Stortinget, og både Granmo og Prabhu sier de har hatt en god dialog med politiet underveis.