Hopp til innhold

Foreslår å sette av millioner til voldsofre

Det skal opprettes en ny tilskuddsordning for barn og unge som er utsatt for vold. Regjeringen foreslår å sette av 11,5 millioner kroner i statsbudsjettet.

Ada Sofie Austegard

Stine Sofies Stiftelse, som ble opprettet etter Baneheia-drapene, ligger godt an til å få midler fra tilskuddsordningen. Her leder av stiftelsen Ada Sofie Austegard, mor til en av de drepte jentene.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Vest-Agder Åse Michaelsen sier dette er friske penger som er svært viktig å få på plass.

– Endelig får vi en egen post og ny tilskuddsordning for barn og ungdom som er, eller har, vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, sier Michaelsen til NRK.

Veiledning og informasjon

Hva tenker dere at disse pengene skal brukes på?

Åse Michaelsen

Stortingsrepresentant for Frp Åse Michaelsen sier dette er etterlengtede penger.

Foto: Siv Sandvik

– Pengene skal gå til ulike ting, men det er særlig hvordan vi skal møte disse ofrene. Noen av dem har problemer i skolehverdagen, noen er barnehagebarn, ungdommer sliter. Pengene skal gå til ulike tiltak som vi mener er riktig på bruke penger på.

– Å bygge selvtillit, å mestre hverdagen, å få veiledning i etterkant av hendelser, å få informasjon om hvordan en rettssak foregår er ting vi kan bidra til for disse menneskene.

Dette skal bygges fra bunnen av med helt nye penger, som til nå ikke har vært tilgjengelig for voldsofre, og pårørende.

– Dette har vært et sterkt ønske fra flere hold, støtteforeninger, organisasjoner, stiftelser, som har påpekt at det ikke finnes noe sted å henvende seg når man trenger ekstra midler nettopp for å hjelpe alle de som sliter blant barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep.

Kan komme Stine Sofies Stiftelse til gode

Pengene skal deles ut til frivillige organisasjoner og stiftelser som må søke om støtte. Det er ingen som blir lovet noe i forkant, men Michaelsen mener Stine Sofies Stiftelse, som ble opprettet etter barnedrapene i Baneheia i Kristiansand, ligger godt an.

– Denne stiftelsen har et svært godt og gjennomarbeidet opplegg for den type tiltak. Jeg vil oppfordre både denne og andre stiftelser til å søke om tilskudd.

Leder av stiftelsen, Ada Sofie Austegard er strålende fornøyd og hyller regjeringen.

– Dette er bare helt fantastisk. Det var dette vi håpet at denne regjeringen skulle gjøre. I regjeringsplattformen var de helt klare på at de skulle styrke offeromsorgen. Det viser de nå. Dette er en regjering med virkelig handling, sier Austegard til NRK.

– Jeg setter utrolig pris på at vi spesielt er nevnt. Vi har jobbet i lang tid med å gi et livsgledetilbud til voldsutsatte barn, sier hun.

Stine Sofies stiftelse har i mange år prøvd å komme med i statsbudsjettet med en fast post. Hva er grunnen til at de ikke får en egen øremerket post?

– Ingen organisasjon eller stiftelse kan ha sin egen post på statsbudsjettet. Organisasjoner kommer og går, så det går ikke an. I tillegg mener vi at det bør være konkurranse rundt dette, andre skal også få søke sier Michaelsen.

Hun legger til at organisasjonene og stiftelsene må oppfylle visse kriterier for dem som kan søke og få økonomisk tilskudd.

Onsdag klokken ti kommer hele budsjettet.

Ny tilskuddsordning for barn og ungdom som er utsatt for vold:

• Bevilgning: 11,5 millioner (pluss 0,5 mill. kroner til administrasjon av ordningen i Bufdir)

• Regjeringen er opptatt av å fremme tiltak som kan bidra til økt livskvalitet og bedre mestring av hverdagen for voldsutsatte barn.

• Vold kan skape alvorlige tilknytningsskader hos barn og er en sentral årsak til alvorlige helseproblemer både i barndom og voksenliv.

• Mange av dem som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep som barn blir avhengige av offentlige stønadsordninger som voksne. I tillegg har mange voldsutøvere selv levd med vold i barndommen.

• Regjeringen ønsker å bidra til bedre ivaretakelse av voldsutsatte barn og vil derfor opprette en ny tilskuddsordning på 11,5 millioner.

• Midlene fra tilskuddsordningen skal brukes til å støtte frivillige organisasjoner, stiftelser og andre aktører som gjennom tilpassede tiltak kan bidra til å øke livskvaliteten for barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

• Tilskuddsordningen skal forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Departementet vil komme tilbake til retningslinjer for tilskuddsordningen.

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,9 kr
Dyrest kl. 10 1,34 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %