Hopp til innhold

«Lekkasjene» regjeringen vil ha blest om

Onsdag kommer statsbudsjettet og folkets dom. I uker i forveien har regjeringen bevisst lekket håndplukkede «godbiter».

Vindmøller, skoleklasse, helikopter, barnehagebarn, tog, tunnel

LEKKASJER: I dagevis har regjeringen foret pressen med lekkasjer fra statsbudsjettet. De varsler blant annet vindmøllesatsning, bistand til utdanning, bedre helikopterberedskap, kvalitetsløft i barnehagene, flere pendlertog og sikrere tunneler.

Foto: NTB scanpix/NRK

Før statsbudsjettet legges fram i sin helhet, porsjonerer regjeringen ut en rekke «lekkasjer». Nyhetene fra regjeringen handler først og fremst om hvilke gode formål som får mer. Kutt og eventuelle løftebrudd holdes det gjerne tett om.

Onsdag klokken ti kommer hele budsjettet.

I mellomtiden kan du lese denne oversikten over hva regjeringen har røpet fra budsjettet så langt:

Justis og forsvar

 • Justisminister Anders Anundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) inviterte NRK med på helikoptertur for å fortelle at de vil bruke 32,6 millioner kroner på å styrke helikopterberedskapen i Forsvaret. Pengene skal brukes til å innføre døgnbemanning på helikopterbasene i Bardufoss og Rygge, og Forsvaret regner med å kunne redusere responstiden fra to timer til én time.
 • Anundsen og statsminister Erna Solberg (H) ble med TV 2 i en politibil for å fortelle at de vil sette av 165 millioner kroner til å ansette 350 nyutdannede politifolk neste år.

Toll

Bistand

 • Regjeringen sier til NRK at de fram mot 2017 vil doble innsatsen når det gjelder utviklingshjelp til utdanning. De vil bevilge nesten 2,4 milliarder kroner neste år til utdanning av barn i kriseområder.

Landbruk og mat

 • Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) sier til Dagens Næringsliv at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å dekke den enkelte grisebonde mot økonomisk tap dersom svin må slaktes på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Regjeringen vil også dekke produksjonstapet det andre året etter slakting. Prislappen blir trolig mellom 1,5 og 3,5 millioner kroner.

Arbeidsliv

 • Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier til VG at statsbudsjettet vil inneholde store endringer i uføretrygden. Fra årsskiftet vil uføretrygd bli skattet på samme måte som ordinær arbeidsinntekt. Endringen vil berøre nesten 310.000 uføre her i landet, og er ment å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.

Barn, familie og utdanning

 • Regjeringen møter NRK i en barnehage på Grønland i Oslo for å fortelle at de vil gjøre barnehagen rundt 500 kroner billigere i måneden for folk med lave inntekter. For å få til det øker de maksprisen med hundre kroner. Samtidig lover de 60 millioner mer til kvalitetsheving i barnehagen, og foreslår å bruke 100 millioner kroner på flere barnehageopptak i året. Som Aftenposten skriver tirsdag, unnlot regjeringen å fortelle at de lavtlønnede må betale 175 kroner mer i måneden i seks måneder før prisen settes ned.
 • VG forteller at familieminister Solveig Horne (Frp) vil bevilge 15 millioner friske kroner til familievernkontorene i Norge. Totalt foreslår regjeringen å bruke 27 millioner kroner mer på familievernet i 2015, sammenlignet med de rødgrønnes budsjettforslag for 2014.
 • Regjeringen foreslår ifølge TV2 å legge 600 friske forskermillioner i budsjettet for neste år. Målet er å finansiere 500 nye forskere i løpet av en fireårsperiode.

Samferdsel

 • Regjeringen øker fylkenes mulighet til å låne penger rentefritt for å ruste opp fylkesveiene. De vil utvide den såkalte rentekompensasjonsordningen i statsbudsjettet, slik at lånerammen for 2015 blir på tre milliarder kroner. Men ordningen vil kun koste staten 221 millioner i ekstra renteutgifter.
 • Fylkesveiene skal også få bedre og sikrere tunneler. Regjeringen sier til NRK at de vil bruke 270 millioner kroner på å sikre gamle, brannfarlige tunneler. I distriktene mener de at regjeringen kommer med småpenger.
 • Aftenposten møter en smørblid samferdselsminister Ketil Solvik som varsler at regjeringen foreslår flere nye tog til Oslo-området i statsbudsjettet. NSB får kjøpe 15 flere nye Flirt-tog enn planlagt. Togene skal hovedsakelig inn i rutenettet rundt Oslo. Togene skal være i trafikk til sommeren og vil gi 500 istedenfor 250 flere seter på flere rushtidstog.
 • Sotrasambandet blir fremskyndet ved å la et privat selskap ha totalansvar for utbyggingen og vedlikehold. Prosjektet innebærer ny bro mellom Sotra og Bergen for å få slutt på en av de største flaskehalsene rundt Bergen.

Kultur og sport

 • Kulturminister Thorild Widvey sier til NRK og Aftenposten at et nytt Munch-museum får 605 millioner kroner i støtte over statsbudsjettet. Det er 300 millioner kroner mindre enn det Oslo ønsket.
 • Finansminister Siv Jensen sier til NRK at de endrer tippenøkkelen. Breddeidretten skal nå få 64 prosent av tippemidlene, opp fra 56 prosent i år.
 • Kulturminister Thorhild Widvey sier til NRK at de i statsbudsjettet setter av midler til å lage et toppsenter for kulturen, etter modell av Olympiatoppen i idretten

Klima

Helse

 • Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagbladet at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å bruke 20 millioner kroner til et pilotprosjekt for behandling av ME- og fibromyalgipasienter.
 • Regjeringen foreslår også å slippe til dyrere medisiner på blå resept. Høie sier til VG at de vil åpne markedet for legemidler med en prislapp opp mot 25 millioner kroner.
 • Fra neste år skal det koste mer å glemme å møte opp til avtalt behandling på sykehuset. Høie sier til Stavanger Aftenblad at regjeringen i statsbudsjettet foreslår en dobling av gebyret for manglende oppmøte, fra 320 til 640 kroner.
 • Regjeringen sørger for at overgrepsmottakene får lov til å bli værende i kommunene, med finansiering og avtaler fra spesialisthelsetjenesten.
 • Regjeringen gir penger til 2500 nye sykehjemsplasser.

Kommuner

 • Kommuner i kraftig folkevekst skal få mer penger til å tilby nok skole- og barnehageplasser. «Veksttilskuddet» skal gå til totalt 68 kommuner, 56 flere enn før, og de skal dele på 400 millioner kroner. Se hvem som får her.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger