Kan bli mer permisjon for Viggo Kristiansen fremover

Viggo Kristiansen, som er dømt for barnedrapene i Baneheia kan jevnlig få permisjoner fremover. – Han er en rolig person. Ingen har noe å frykte, sier hans advokat.

Viggo Kristiansen

Arkivfoto av Viggo Kristiansen, som nå er 35 år gammel. Han har for første gang vært ute av fengselet uten voktere.

Foto: Photoline / SCANPIX

Som NRK meldte tirsdag kveld hadde Viggo Kristiansen nylig sin første permisjon fra fengselet uten vakthold.

Permisjonen varte i fem timer, og ble tilbrakt i Sandvika i Bærum sammen med foreldrene.

Vanlig med flere permisjoner

En slik permisjon er første steg med tanke på prøveløslatelse, men det kan fortsatt ligge mange år fram i tid.

Arvid Sjødin

Advokat Arvid Sjødin venter nå på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle den femte begjæringen om ny rettssak.

Foto: Ole Andreas B¿ / NRK

Det varierer hvor lang tid det går mellom hver permisjon, hvor lenge de varer og hvordan de gradvis utvides, opplyser Ila fengsel og forvaringsanstalt.

– Normalt skal det ikke være mer enn seks utganger i løpet av ett år fra første permisjon. Det bør gå to måneder mellom hver, sier fengselets juridiske leder Tonje Sandal, og understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Viggo Kristiansen soner sin dom på 21 års forvaring på Ila, der han de siste årene har tatt utdannelse som sveiser.

– Fremover vil han få flere permisjoner. Det er en helt normal utvikling uansett hva han er dømt for, sier hans advokat Arvid Sjødin.

Sandal forklarer at hver enkelt søknad om permisjon skal behandles like grundig, og at det ikke er noen automatikk i å få permisjon fordi det ble ja på forrige søknad.

– Han er en rolig person

Ada Sofie Austegard har minnet om at Kristiansen er dømt til forvaring fordi retten kom til at det er gjentagelsesfare.

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard er redd for at Viggo Kristiansen skal begå flere forbrytelser når han nå har begynt å få permisjoner.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Advokat Sjødin mener hverken samfunnet eller de etterlatte har noe å frykte

– Når han slipper ut på denne måten, så er det sikkert. Det må samfunnet legge til grunn. Viggo Kristiansen er en person som er veldig rolig og saklig, til tross for den situasjonen han er oppe i, sier Sjødin med henvisning til at Kristiansen fortsatt kjemper for å få en ny rettssak og bevise sin uskyld:

– Man vet at det er veldig vanskelig å få gjenåpnet en sak. Det tar flere år, og det må jobbes med det. I dette løpet ser han og hans pårørende at det er mulig å komme ut av den ulykka som den dommen satte ham i, sier Sjødin.

Skal tilbake

– Når du begynner med permisjon, er du i en prosess med tilbakeføring til samfunnet. Nå er det påbegynt, konstaterer Ada Sofie Austegard som er mor til en av de to jentene som ble voldtatt og drept i tur- og skogsområdet Baneheia 19. mai 2000.

Stig Storvik

Fungerende regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen region øst.

Foto: Skjermbilde / NRK

Så langt er det ikke sagt noe om når Kristiansen kan bli prøveløslatt. Kristiansens dom er satt med en minstetid på 10 år. Etter reglene kan permisjon gis når to tredeler av det er sonet, men det skulle altså gå 14 år før Kristiansen slapp ut på permisjon.

– De skal tilbake til samfunnet til en kriminalitetsfri tilværelse. Det er viktig at domfelte får opprettholdt kontakten med familie og venner. Det skal også bidra til å hindre isolasjonsskader, sier fungerende regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen region øst.

Det er de som innvilger permisjon til forvaringsdømte, men det skjer etter råd fra fengselet, som skal gjøre en omfattende og grundig vurdering.

Kriminalomsorgen viser til at permisjoner er regulert med strenge vilkår, som sjelden blir brutt. En permisjon skal være sikkerhetsmessig forsvarlig, og den skal ikke bryte med den allmenne rettsoppfatning.