Må si nei til åpen soning

Evje og Hornnes kommune må si nei til planene om åpen soning på Evjemoen, mener FrP.

Evjemoen

Både innbyggere og politikere er skeptiske til en åpen soning på Evjemoen.

Tidligere har justisministerens planer om åpent fengsel blitt svært godt mottatt av politikerne i bygda, men nå begynner motstanden å melde seg.

FrP i Evje og Hornnes har et programfestet nei til planane til justisministeren.

Colin Morgan fra partiet, seier han aldri vil gå med på åpne soningsplasser i den gamle militærleiren.

Uaktuelt med åpen soning

- Evjemoen er nå en næringspark, hvor små og mellomstore bedrifter har etablert seg. Det er uforenelig med en åpen soning, sier Morgan. 

Han irriterer seg over hvordan fengselssaken på Sørlandet har utviklet seg, og mener Evje kom med idéen om et nytt fengsel, men har endt opp med et forslag om åpen soning.

- Det jeg kunne tenke meg var et fengsel. Landsdelen trenger ett fengsel, fordi kapasiteten både i Arendal og Kristiansand er sprengt. Men da vi nevnte fengsel i 2001 kom Kristiansand på banen og snakket om fengsel i Sørlandsparken. Jeg hører ingenting fra Kristiansand eller Vennesla om at de er interessert i en åpen soningsanstalt, sier Morgan.

Evjemoen er nå en næringspark, det er uforenelig med en åpen soning. I vårt partiprogram står det at vi ikke vil ha etablering av åpen soning på Evjemoen.

Colin Morgan (FrP)

- Føler du åpen soning skuffes opp til Evje og Hornnes?

- Ja, det virker sånn. Dette prøvde også Sosialdepartementet på i 2001 når det gjalt transittleiren. Vi ble lokket med mye penger for å lage et mottak for rundt tusen grunnløse flyktninger. Da var det heller ingen andre kommuner som meldte sin interesse, sier Morgan. 

- Hvor viktig er denne saken i valgkampen?

- Jeg tror det er viktig at folk får vite at dette er på gang. Jeg vet ikke hvordan andre partier stiller seg til dette, men i vårt program står det at vi ikke vil ha etablering av åpen soning på Evjemoen. 

Ikke lenger desperate

Bjørn Ropstad (KrF), ordfører i Evje og Hornes

Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad (KrF), er ikke lenger desperat på å få arbeidsplasser til kommunen og Evjemoen.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

Det har vært ganske bred enighet blant partiene i Evje og Hornnes om å utrede hva åpen soning vil si for kommunen. Men nå kan det virke som om ordfører Bjørn Ropstad (KrF) nå tenker seg om både én og flere ganger. Fangene vil bli nærmeste nabo med kommunehuset.

- Det er totalt seks kaserner her, og etter det vi får signaler om, vil åpen soning være aktuelt i én av dem. Men vi vil vite hva det innebærer for innbyggerne, kommunen og næringslivet, slik at det ikke er noen tvil om hva vi sier ja eller nei til, sier Ropstad.

Vi vil vite hva en åpen soning innebærer for innbyggerne, kommunen og næringslivet, slik at det ikke er noen tvil om hva vi sier ja eller nei til. Vi trenger ikke nødvendigvis si ja til alt.

Orfører Bjørn Ropstad (KrF)

Han er ikke lenger like desperat på å få arbeidsplasser til kommunen og Evjemoen. Etter at Forsvaret la ned sin virksomhet i 2002, har det kommet 300 nye arbeidsplasser, og KrF-ordføreren mener de nå kan tillate seg å være mer kresne på hva de vil ha til bygda.

- Det er helt klart at vi kan, for vi er nå i en fase der ting går bra. Husprisene er gode, det bygges flere steder og det er stor aktivitet i næringslivet. Det er viktig at vi bygger stein på stein så vi får en god og trygg bygd å bo i. Vi ønsker selvfølgelig også ny aktivitet, men trenger ikke nødvendigvis si ja til alt, sier Ropstad.