NRK Meny
Normal

Leger bør si unnskyld oftere

Pasient- og brukerombudene i Agder mener helsepersonell må bli flinkere til å beklage feil. Det gjelder ikke minst legene.

Gunhild Solberg og Eli Gotteberg

Pasientombud i Vest-Agder Gunhild Solberg og hennes kollega i Aust-Agder, Eli Gotteberg - mener begge at helsepersonell må senke terskelen for å be om unnskyldningen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Helsepersonell har riktignok blitt noe bedre de siste årene, men fremdeles er det langt igjen. Det sier Gunhild Solberg, pasient og brukerombud i Vest-Agder.

– Begynn å beklag når noe går annerledes enn det en hadde forventet. Det gjør godt - det gjør i alle fall godt for pasientene, sier hun.

- Vanlig høflighet

På siste møtet i styret for Sørlandet sykehus, orienterte pasientombudene i Agder om denne problematikken. Solberg som har lang ombudserfaring, er forundret over at leger som gjør tabber ikke beklager det som har skjedd, det samme er pasientene.

– Vår oppfatning er at pasienter og pårørende har høy toleranse for at feil og forglemmelser kan skje. At leger da beklager dette hører egentlig til vanlig høflighet, sier hun.

Unnskyld kan gi færre klager

Stadig flere pasienter på Sørlandet klager på hvordan de blir møtt av helsevesenet. Fravær av omsorg og empati var årsaken til mange av klagene som pasientombudet fikk inn i løpet av fjoråret. Solberg tror flere beklagelser hadde ført til færre klager.

– Dersom de hadde fått denne beklagelsen så hadde de ikke kommet til ombudet. Ofte gjør det dobbelt så ille at den uheldige hendelsen ikke ble beklaget, sier Solberg.

Frykter refs

Tendensen de siste årene viser at helsepersonell generelt er blitt flinkere til å beklage. Det sitter imidlertid lengst inne for legene å beklage. Frykt for konskevensene kan være årsaken, tror Solberg.

– For helsepersonell i profesjonell sammenheng oppfattes beklagelse som et juridisk begrep, som utløser refs eller erstatning. Men det er det ikke. Å beklage er et fenomen som hører med til vanlig høflighet.

– Jeg tror det å beklage kan være godt for dem selv. Helsepersonell og leger kan kverne lenge på gamle hendelser. Å beklage tror jeg kan være å bli ferdig med saken på en god måte, sier Solberg.