Hopp til innhold

Legen som har feiloperert mister autorisasjon - sykehuset politietterforskes

Ledelsen ved Sørlandet sykehus har brutt loven på flere punkter, og den omstridte legen mister autorisasjonen, konkluderer Statens helsetilsyn. Samtidig etterforskes både sykehus og lege av politiet.

Margret Annie Gudbergsdottir feiloperert på Sørlandet sykehus i Kristiansand

Margret Annie Gudbergsdottir ble operert av legen etter at ledelsen overførte han til Kristiansand. Hun er helt ufør.

Foto: Privat

– Jeg bare gråt da jeg fikk brevet. Jeg er helt tom, sier Margret Annie Gudbergsdottir.

Hennes sak er en av åtte pasientsaker som danner grunnlaget for rapportene. Nå har hun fått sort på hvitt at behandlingen var klart uforsvarlig.

Gudbergsdottir har blitt helt ufør etter at den mye omtalte legen opererte hånda hennes i Kristiansand. Hun har fått påvist CRPS, en sykdom som fører til kroniske nervesmerter.

Hver dag er et smertehelvete.

I nesten ett år har Helsetilsynet gransket Sørlandet sykehus og en lege som har feiloperert en rekke pasienter.

Først i Flekkefjord. Deretter overførte ledelsen han til Kristiansand.

Pasienter har blitt uføre. Noen har dødd etter feilbehandling fra legen.

Til sammen har 450 pasienter bedt om en ny vurdering etter å ha blitt operert.

Margret Annie Gudbergsdottir

Margret Annie Gudbergsdottir var den første pasienten som sto frem og fortalte at hun var feiloperert i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Har brutt loven på flere punkter

Helsetilsynet har gransket hvordan sykehusledelsen har kunnet la dette skje. De lot legen fortsette å operere pasienter i Kristiansand.

– Dette er en veldig alvorlig sak. Flere pasienter har blitt skadet og fått livskvaliteten redusert. Det kunne ha vært unngått, sier assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi.

Flere pasienter er «påført irreversibel skade», slås det fast i granskningrapporten.

Sykehuset har dermed brutt sin plikt til å tilby pasienter forsvarlige helsetjenester.

Som følge av dette er flere ortopediske operasjoner ikke utført forsvarlig og flere pasienter er påført irreversibel skade.

– Vi ser at det er mye som svikter når det kommer til ledelse og oppfølging av uønskede hendelser. Det må jobbes med tiltak for å gjøre det trygt nok for fremtiden.

Dette er konklusjonene i individsaken mot legen:

 • Legen er uegnet til å utføre yrket. Han mister autorisasjonen. Han har opptrådt klart uforsvarlig.

Konklusjonene i systemsaken mot sykehuset:

 • Ledelsen ved sykehuset har brutt loven på flere punkter. Både kravet til forsvarlighet, og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

– Jeg kommer aldri til å bli frisk. Men nå føler jeg i alle fall en viss lettelse, sier Gudbergsdottir.

Politiet etterforsker

Hun har politianmeldt legen og Sørlandet sykehus. Politiet har bedt om å få oversendt tilsynssaken.

– Vi etterforsker mulig brudd på helsepersonelloven, bekrefter Kenneth Rafaelsen, seksjonsleder for etterforskning ved Kristiansand politistasjon.

Det er ikke tatt ut siktelse i saken.

– Vi vil se på om legen har gjort noe feil, om det er systemsvikt, eller om det både er lege og sykehus som har gjort noe feil, sier Rafaelsen.

Administrerende direktør, Nina Mevold, svarer:

Vi tar til etterretning at en tidligere pasient velger å politianmelde sykehuset og legen. Vi avventer en eventuell henvendelse fra politiet og vil samarbeide med dem om dette.

Nina Mevold, Sykehusdirektør Sørlandet sykehus

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Har ikke vurdert sin stilling

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus sier til NRK at hun ikke har vurdert sin stilling etter det ble klart at ledelsen har brutt loven på flere punkter.

– Jeg tar ansvar for alt som skjer i denne organisasjonen. Mitt ansvar er det overordnede på systemnivå, og det jobber jeg med hver dag.

Videre forteller Mevold at hun tar rapporten på høyeste alvor.

– Vi er godt i gang med gjennomføring av tiltak, og har planer for videre oppfølging.

Kritikk mot sykehuset

I elleve år jobbet den kasakhstanske legen som overlege ved ortopedisk avdeling i Flekkefjord. Han var ikke ortoped. Likevel gikk han i denne stillingen fra første dag han ble ansatt i 2008.

Han hadde ikke den seks år lange spesialiseringen. Ifølge Helsetilsynet hadde han heller ikke spesialistgodkjenning innen generell kirurgi.

Ledelsen ved Sørlandet sykehus visste om dette. De lot ham likevel utføre avanserte inngrep.

– En ting er at det skjedde noe svikt i starten av arbeidsfoholdet, men det er vel så bekymringsfullt at man ikke har fulgt med underveis, og derfor heller ikke kommet i posisjon til å gjøre korrigerende tiltak når det har blitt nødvendig, sier Rudi i Helsetilsynet.

Legen satte inn hofteproteser som aldri skulle vært satt inn, for eksempel.

Selv har legen fortalt at det var om å gjøre å operere mye. Lokalsykehuset var nedleggingstruet. Det gjaldt å holde aktiviteten høy, har han hevdet.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen fra Lyngdal er en av de feilopererte i Flekkefjord. Nå har Helsetilsynet konkludert med lovbrudd i saken hans.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mente det var trygt

Etter flere medieoppslag om tilsynssakene i Flekkefjord, ble legen overført til Kristiansand. Der skulle han ta utdanningen i ortopedi.

Da NRK brakte saken om at Helsetilsynet ville granske legen, ville ikke direktør Nina Mevold fjerne han fra vaktene.

Hun hevdet det var trygt. Han måtte få ta utdannelsen sin.

Kort tid etter, kunne NRK avsløre at han hadde feiloperert igjen. Og han opererte alene.

Helsetilsynet valgte da å opprette såkalt individtilsyn mot legen. De mente han kunne være til fare for pasientene. De tok også fra han autorisasjonen under granskingen.

Nina Mevold

Administrerende direktør Nina Mevold har vært i hardt vær de siste to årene. Hun var ansvarlig for at legen ble overført til Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Åtte pasientsaker

Halvparten av tilsynssakene i granskingen var avgjort fra før. Det er konkludert med lovbrudd.

Flere av sakene har blitt tilsynssaker etter at NRK omtalte pasientene.

Legen er involvert i til sammen 16 tilsynssaker. Fire som ikke er med i granskingen, er fremdeles under behandling.

Ifølge NRKs opplysninger, oppholder legen seg i utlandet. Han sa opp stillingen ved Sørlandet sykehus i fjor sommer.

Feiloperert pasient

En mann i 60-årene er en av dem som ble feiloperert etter at legen ble overført til Kristiansand. Han hadde kappa av en finger på ei sirkelsag.

Foto: Privat

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,18 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

 • Steke pizza 0,8 kr 25 min.
 • Dusje 7,4 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,9 kr En vask
 • Varmeovn 1,8 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
  + 8,5 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %