Ny tilsynssak mot lokalsykehus: – Opererte inn hofteprotese uten grunn

Mannen som bare er i begynnelsen av 50-årene, fikk satt inn totalprotese i hofta på sykehuset i Flekkefjord. Nå slår fylkeslegen fast at han aldri skulle vært operert.

Sørlandet sykehus, Flekkefjord

Flekkefjord sykehus har i årevis vært truet av nedleggelse, og avhengig av å holde antallet operasjoner oppe. I flere tilsynssaker kommer det frem at pasienter har blitt operert uten at det foreligger grunn for operasjon.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Nok en tilsynssak rammer Flekkefjord sykehus, og nok en gang gjelder det kirurgisk ortopedisk avdeling.

Fylkeslegen har konkludert med lovbrudd også i saken som ble offentliggjort onsdag.

NRK har skrevet flere saker om lokalsykehuset som har vært nedleggingstruet, og avhengig av å ha nok operasjoner. Også andre pasienter har fått utført operasjoner som aldri skulle vært gjort.

– Alvorlig å operere uten at det er grunn

Mannen ble henvist fra fastlegen sin fordi han hadde rygg- og hofteplager etter en jobb med tunge løft.

Etter kun én konsultasjon hos ortopeden ved sykehuset i Flekkefjord, ble han henvist til å operere inn full hofteprotese.

– Det å operere uten at det er grunn til operasjon er en alvorlig ting. Hos en så ung person burde man tenkt på andre grunner til smertene, sier Aud Henriette Garmann Askevold, assisterende fylkeslege.

Det er slått fast av sakkyndige i ettertid at årsaken til mannens smerter ikke var slitasje i hoftene.

Han har altså fått operert inn totalprotese helt uten at det var grunn for dette.

Mannen har i ettertid slitt med store smerter, dårlig funksjon og lite nattesøvn. Han har fått medhold i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Aud H. Garmann Askevold

Aud Henriette Garmann Askevold er assisterende fylkeslege i Aust- og Vest-Agder. Hun mener det er oppsiktsvekkende med så mange tilsynssaker mot et lite sykehus som Flekkefjord.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Mønster i Flekkefjord

Garmann Askevold mener det var all grunn til å stoppe opp når ikke engang røntgenbildene viste at hofteslitasje var grunnen til smertene:

– Han fikk gjort dette på et for tynt grunnlag. Mannen fikk også en infeksjon etter operasjonen.

Det har kommet svært mange tilsynssaker mot Flekkefjord sykehus det siste året, og Helsetilsynet konkluderte nylig med at driften er uforsvarlig. Sykehuset fikk fire måneder på å rydde opp.

Flere av sakene omhandler pasienter som har fått utført operasjoner uten at det foreligger grunn for operasjon.

– Ser du et mønster i sakene fra Flekkefjord?

– Vi har hatt flere saker der pasientene ikke har vært utredet nok, eller at de rett og slett ikke skulle vært operert i det hele tatt. Dette har vi ikke sett ved sykehuset i Kristiansand eller Arendal.

  • – Man kan jo tenke noen stygge tanker
    Røntgen stortå

    En kvinne fikk operert stortåa uten at det forelå grunn for operasjon. Legen mente tærne hennes sto skjevt. Kvinnen sliter i dag med sterke smerter, og nedsatt funksjon i beinet. Helsetilsynet konkluderte med uforsvarlig behandling.

Uforsvarlig sykehus

Sørlandet sykehus har i flere år hevdet at det er satt igang tiltak for å heve kvaliteten og bedre pasientsikkerheten.

NRK har omtalt flere av sakene der pasienter har dødd eller blitt varig skadet:

I 2017 ble det vedtatt at akuttfunksjonene ved Flekkefjord sykehus skulle videreføres. Sørlandet sykehus hadde gått inn for en nedleggelse, men Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sa nei.

– Denne hofteoperasjonen skulle ikke ha skjedd. Vi beklager overfor pasienten all ulempe og merbelastning dette har medført, sier fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand.

Ett av tiltakene som nå er satt i verk, er at ortopeder skal pendle fra sykehuset i Kristiansand for å foreta operasjoner i Flekkefjord.

– Vi har også ansatt en spesialist i ortopedi, som er ekspert med god bakgrunn for å jobbe med forbedringsarbeid. Vi har gjort veldig mye nå, som gjør at risikoen for at det skal skje igjen er veldig liten, men vi har ingen garanti, sier Engstrand.

Hendelsen skjedde i 2016, og pasienten har i dag smerter i hoften. Han ønsker ikke å stå frem, men sier han er glad saken kommer frem i media.