Hopp til innhold

Skjerper rutinene etter sterk kritikk: Slik skal sykehuset unngå nye helseskandaler

Sørlandet sykehus skal bli strengere når de ansetter leger. Det skjer som følge av at de tidligere ikke har hatt full kontroll på kompetanse og dokumentasjon.

Finn Åge røntgen

Sykehuset har fått kraftig kritikk fra Helse Sør-Øst etter flere feiloperasjoner og svikt i rutinene.

Foto: Privat

– Vi må ta tak i dokumentasjonsproblematikken, sier administrerende direktør Nina Mevold om de nye rutinene som nå skal innføres.

Sørlandet sykehus har fått kraftig kritikk etter at Helse Sør-Øst avdekket mangelfulle rutiner i forbindelse med ansettelser av leger i Flekkefjord.

– Det er rekrutteringer som har skjedd mange år tilbake. Nå har vi helt andre digitale verktøy for dette, sier Mevold.

De manglet dokumentasjon på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet, attester og referanser.

NRK har de siste to årene omtalt en rekke feilbehandlinger, lovbrudd og avvik ved Sørlandet sykehus.

Nå lover sykehusledelsen å stramme inn rutinene på åtte områder:

  • Styrke faglig oppfølging av kirurgiske tjenester i Flekkefjord
  • Bedre informasjon til pasienter innen kirurgi
  • Forvaltning og oppfølging av lister over tillatte operasjoner i Flekkefjord
  • Styrke rutinene ved ansettelse av kirurger i i Flekkefjord
  • Videreutvikle faglig samarbeid mellom klinikkene i Sørlandet sykehus HF
  • Sikre tilstrekkelig dokumentasjon ved LIS-utdanning
  • Håndtering av uønskede hendelser
  • Oppfølging av eventuelle pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp
Nina Mevold og Bjørn Walle. Styremøre i Sørlandet sykehus

Denne uken ble nye tiltak lagt frem for styret.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Manglet oversikt

Den uoversiktlige situasjonen har ført til at en av legene fikk mer ansvar enn han skulle.

Legen har vært involvert i flere feiloperasjoner. Ledelsen trodde han var traumekirurg.

Han jobbet også som ortoped i elleve år, uten å ha denne utdannelsen.

– Man kan rett og slett ikke svare på hva som har skjedd, har Anne Cathrine Frøstrup i Helse Sør-Øst tidligere uttalt til NRK.

Da de skulle undersøke hva som hadde gått galt, fant de også ut at sykehuset i Flekkefjord manglet full oversikt over vitnemål og attester for leger som jobber der i dag.

Nå skal rutinene for dette bli bedre.

– De er altfor seint ute. Man skulle trodd at helsevesenet hadde kommet lenger enn dette, sier Finn Åge Olsen fra Lyngdal.

For tre år siden ble han feiloperert ved sykehuset i Flekkefjord. Det førte til at han måtte amputere foten.

Olsen har stått i bresjen for de mange pasientene som har klaget på behandlingen de har fått ved sykehuset. Mer enn 400 pasienter har bedt om ny vurdering.

– Det er helt utrolig. Vi er i 2020. Dette burde sykehuset ha orden på, sier Olsen.

Finn Åge Olsen med protese

Finn Åge Olsen ble feiloperert i Flekkefjord, og har i dag protese.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Må jobbe med meldekultur

Som følge av det sykehuset selv beskriver som flere «uønskede hendelser», ba de Helse Sør-Øst om en intern gransking.

Funnene i granskingsrapporten har ført til en rekke nye tiltak ved sykehuset.

I tillegg til at sykehuset må bli bedre på å dokumentere faglige kvalifikasjoner hos leger, må de også jobbe med meldekulturen.

De vil gjøre det enklere å melde fra hvis det er noe som har gått galt, eller noe kritikkverdig skjer.

Tidligere har det tatt for lang tid fra noen meldte fra, til det ble tatt tak i.

– Og så kommer det nye hendelser, og det tar tid på nytt, og det slipper gjennom noen sikkerhetsbarrierer, sier de ansattes representant i sykehusstyret, Grethe Dølebakken.

Styreleder Bjørn Walle mener sykehusledelsen er på god vei til forbedring.

– Det arbeidet som er gjort med å konkretisere, plassere et tydelig ansvar og ikke minst rapportere til blant annet styret, vil sikre at vi vil få en god utvikling på dette området.