Lærere truer med å bytte yrke

Mange lærere på Agder kan komme til å bytte yrke de neste årene dersom lærerne blir pålagt å jobbe kortere arbeidsdager, men flere arbeidsuker gjennom et arbeidsår.

Skoleungdom

Lærerne brøt i dag forhandlingene om ny arbeidstidsavtale og dette kan øke streikefaren til våren.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

Lærernes organisasjoner, med unntak av Skolelederforbundet, brøt i dag forhandlingene med kommunesektorens organisasjon KS om ny arbeidstidsavtale.

Unio-leder Anders Folkestad mener KS rokker ved kjernen i læreryrket når organisasjonen krever ny arbeidsavtale.

Bruddet i forhandlingene fredag øker streikefaren ved vårens hovedforhandlinger.

– Vil søke andre yrker

Svein Pedersen

Rektor Svein Pedersen sier flere lærere nå forteller at de ønsker å slutte i jobben.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Rektor ved Grimstad ungdomsskole Svein Pedersen sier han får klare tilbakemeldinger fra sine ansatte på forslaget fra kommunenes organisasjon KS, som lærerne mener gir kortere arbeidsdager og flere arbeidsuker.

– Jeg tror at fortvilelsen kan bli såpass stor at noen lærere vil søke andre yrker. Jeg vil også tro at folk som er på vei inn i læreryrket, vil vurdere nøye om det er dette de vil, sier Pedersen til NRK.

Spørsmålet om lærernes arbeidstid blir en del av vårens tariffoppgjør etter at det ble brudd i forhandlingene mellom KS og Utdanningsforbundet fredag.

– Lærerne ved skolen er oppbrakte i forhold til de utspill som er kommet så langt, fordi det bryter så fundamentalt med den måte vi arbeider i skolen, sier Pedersen.

Det begynner å nærme seg krigstilstander

Inspektør Per Stordrange

– Liten respekt

– KS har vist liten respekt for kjernen i læreryrket. Resultatet er at dette spørsmålet går inn i hovedforhandlingene, med tilhørende streikefare. Det er illevarslende når man går inn i forhandlinger med en konflikt hengende over seg. Dette bygger seg opp til et risikoprosjekt i KS-regi.

Det sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.

Utdanningsforbundet er Unios største forbund med over 150 000 medlemmer.

KS-direktør Per Kristian Sundnes sier i en pressemelding at han er lite glad for at ny arbeidstidsavtale blir tema i årets hovedtariffoppgjør.

– Ingen av partene er tjent med at lærernes arbeidstidsordning blir tema i årets hovedtariffoppgjør, men vi må konstatere at slik blir det, sier Sundnes.

Irritasjon i Flekkefjord

Også i Flekkefjord rasler lærerne med sablene, og også her er det lærere som truer med å forlate yrket.

Det sier inspektør Per Stordrange ved Flekkefjord ungdomsskole.

– Det har jo også vært luftet tidligere, og det ser du jo dessverre når lærere går av med pensjon. Det er veldig få av disse som gir uttrykk for at de skulle ønske å stå lenger i jobben den dagen de går av, sier Stordrange.

Han sier at lærerne er nærmest i krigshumør før vårens tariff-forhandlinger.

– Det begynner å nærme seg krigstilstander. Og når det nå fra KS trues med å gjøre arbeidsåret lenger, da er begeret fullt.

Ikke overrasket

Jan Inge Tungesvik, leder KS Agder

Regiondirektør i KS Jan Inge Tungesvik er ikke overrasket over lærernes irritasjon.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Regiondirektør Jan Inge Tungesvik i KS Agder er ikke overrasket over lærernes motstand mot endringer i arbeidstiden.

– Det er kanskje ikke så unaturlig at dette setter i gang sterke følelser. Det gjøres ofte i sånne samtaler man nå har i forkant, og som fører til at samtalene tas inn i årets hovedoppgjør slik man nå gjør. Da settes alltid følelser i sving. Så er det forhandlinger mellom partene, også finner man helt sikkert en løsning, sier han.

– Lærerne sier at det å endre på arbeidsdagen sin vil være veldig vanskelig å få til. Hva tenker du om det?

– Det er godt mulig at dette er et viktig poeng, og vi må jo snakke med lærerne for å finne de gode løsningene. Nå synes KS at det er for komprimert og at det er veldig lange dager. Vi ønsker et noe utvidet arbeidsår og mer plass til etter- og videreutdanning og større lokal frihet, sier Tungesvik.

Men rektor ved Grimstad ungdomsskole Svein Pedersen er ikke overbevist.

– Lærerfremtiden ser dyster ut hvis det skal så dramatiske endringer til. Lærerfremtiden hadde sett lysere ut med større forståelse for arbeidssituasjonen og hvis det hadde vært gjort noe i forhold til papirarbeid som per i dag tar mye av fokuset bort fra elevene, sier Pedersen.