Kvinner taper listeplassene

Vestlandet og Sørlandet har færrest kvinner på valglistene og færrest kvinnelige listetopper foran kommunevalget til høsten.

Anne Killingsmo ute

– Vi er alle damer med bein i nesa, sier ordførerkandidat Anne Killingmo (Frp) i Tvedestrand, som er den kommunen på Sørlandet med flest kvinner til valg.

Foto: Kristian J. Vabø / Tvedestrandsposten

I alle landets 19 fylker er menn i flertall på valglistene, viser en gjennomgang som Nynorsk Pressekontor har gjort.

Listelikestillingen har kommet kortest i Rogaland, der 40 prosent av kandidatene er kvinner.

Også i de andre fylkene på Sør- og Vestlandet er kvinner i et klart mindretall. 41 prosent av kandidatene i kommunene i Møre og Romsdal er kvinner, mens 42 prosent er kvinner i Hordaland, Vest-Agder og Telemark.

Flest i Tvedestrand

Som NRK.no skrev om tidligere i sommer, har Miljøpartiet De Grønne sju kvinner blant sine femten ordførerkandidater på Agder.

Tvedestrand utmerker seg med flest kvinnelige toppkandidater på Sørlandet. Der har fem av åtte partier satt kvinner på øverste plass på valglistene.

Anne Killingmo Frp

Anne Killingmo (Frp) er en av fem kvinnelige ordførerkandidater i Tvedestrand, som utmerker seg med flest kvinner på topp.

Foto: Privat

– Det synes jeg er veldig morsomt, for dette er nytt, sier ordførerkandidat Anne Killingmo fra Fremskrittspartiet i Tvedestrand.

Hun mener flere kvinner på topp kan gi en mer sosial politikk.

– Jeg håper det blir mer fokus på skole og helse. Jeg er veldig optimistisk på at vi damene skal klare dette på en god måte. Vi er alle damer med bein i nesa.

– Hvor viktig er det at kvinner er synlig på toppen i politikken?

– Det er flott. Frp er jo imot kvotering, så vi er der hvor vi er fordi vi fortjener å være der, ikke fordi vi er valgt inn på kvotering, påpeker Killingmo.

Hun tror flere kvinner i politikken kan gi økt engasjement, og at flere vil stemme ved valget.

Uten at jeg skal si at det er ført en gubbepolitikk, så er det er mange som har sagt.

Ordførerkandidat (Frp) Tvedestrand / Anne Killingmo

Flest menn i hele landet

Landsgjennomsnittet er 43 prosent kvinner og 57 prosent menn. I Oslo er kjønnsfordelingen jevnest med 47 prosent kvinner og 53 prosent menn på valglistene.

Kjønnsfordelingen er enda tydeligere på toppen av partienes lister. På landsbasis er i gjennomsnitt bare tre av ti listetopper kvinner.

Dårligst stilt er det i Vest-Agder, der bare 24 prosent av listetoppene er kvinner. I Aust-Agder er 26 prosent kvinner.

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har kvinner på toppen av 28 prosent av listene.

Ordførerkandidater i Agderfylkene - menn/kvinner

Kommune

Menn

Kvinner

Antall lister

Arendal

7

2

9

Audnedal

4

2

6

Birkenes

4

3

7

Bygland

4

0

4

Bykle

5

0

5

Evje og Hornnes

5

1

6

Farsund

8

3

11

Flekkefjord

6

2

8

Froland

6

1

7

Gjerstad

4

2

6

Grimstad

10

2

12

Hægebostad

7

0

7

Iveland

3

3

6

Kristiansand

9

4

13

Kvinesdal

4

3

7

Lillesand

6

5

9

Lindesnes

5

2

7

Lyngdal

6

3

9

Mandal

6

2

8

Marnardal

5

1

6

Risør

6

2

8

Sirdal

5

1

6

Songdalen

7

2

9

Søgne

10

1

11

Tvedestrand

3

5

8

Valle

4

1

4

Vegårshei

4

1

5

Vennesla

8

3

11

Åmli

3

1

4

Åseral

3

1

4