Hopp til innhold

Kommunetopp vil ha fri gaupejakt - er selv ivrig jeger

Som rovviltansvarlig og saksbehandler i Bygland kommune tar han til orde for fri gaupejakt. Samtidig er han en av de ivrigste lokale gaupejegerne.

Inge Olav Fjalestad

Inge Olav Fjalestad er skogbrukssjef i Bygland kommune. Samtidig er han en ivrig gaupejeger.

Foto: Leif Dalen / NRK

NRK BEKLAGER: I denne saken om gaupejakt i Bygland blir kommunens viltansvarlig og saksbehandler intervjuet. I saken har vi kommet i skade for å omtale ham som "kommunetopp" og «rovviltansvarlig». Dette var det ikke grunnlag for. Rovdyrpolitikken vedtas av Stortinget og kvotejakt på gaupe fastsettes av rovviltnemndene. Medlemmer i rovviltnemder er valgt inn fra fylkesting. Viltansvarlig i kommunen har kun saksforberedt et høringssvar til politisk behandling i Bygland kommune om rovviltforvaltning i rovviltregion 2. NRK beklager begrepsbruken og den belastningen dette har medført for kommunens viltansvarlig.»

I foajeen i kommunehuset til Bygland kommune står en gaupe utstilt.

Skogbrukssjef Inge Olav Fjalestad er viltansvarlig i kommunen.

Det er han som fører i pennen kommunens råd om gaupejakt.

I innspillet til forvaltningsplanen mener Fjalestad at det bør åpnes for fri jakt på gaupe i kommunen.

At han som saksbehandler selv er ivrig gaupejeger fremgår ikke noe sted i de kommunale papirene.

Ser du det betenkelig at du både har en kommunal rolle og samtidig er gaupejeger?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Det er ikke kommunen som styrer forvaltningen av gaupebestanden. Det er Rovviltnemnda og Statsforvalterens bord.

Men tror du at folk kan reise spørsmål om at du både privat driver gaupejakt og samtidig skal forvalte gaupa i kommunens regi?

– Nei, jeg har ikke hatt inntrykk av det, svarer Inge Olav Fjalestad.

Brev om gaupejakt

Dette brevet er signert Inge Olav Fjalestad. Her skriver han at «Tildeling av fri kvote på gaupe er vesentleg for at vi skal halde bestanden av gaupe på eit akseptabelt nivå som sauenæringa kan leve med.»

Foto: NRK

Ingen krav til registrering

Kommunevåpenet i Bygland etterlater ingen tvil om bygdas kjennemerke. På grønn grunn en oppspringende gaupe i gull.

I disse dager pågår gaupejakta.

I år er det lov å skyte 51 gauper i Norge. Men jakta er omgitt av hemmelighetskremmeri.

I de skogkledde fjellsidene opererer lokale gaupejegere nærmest som et lukket broderskap.

Det er ingen krav til registrering av jegerne.

– Det eneste du må ha er grunneiers tillatelse til å jakte. Jeger plikter kun å ringe en spesiell jakttelefon innen 30 minutter etter at en gaupe er skutt, forklarer viltforvalter Per Ketil Omholt hos Statsforvalteren i Agder.

Gaupe

Gaupa er rødlistet i Norge. I år er det gitt tillatelse til å skyte 51 gauper.

Foto: Heiko Junge / NTB

Gaupen er rødlistet

Gaupe er rødlistet som sterkt truet dyreart, ifølge Rovdata. Som eneste av våre rovdyr felles gaupe gjennom ordinær jakt.

Ifølge Miljødirektoratet har jerv, bjørn, kongeørn og ulv et strengere vern enn gaupe.

Rovviltnemnder fastsetter jaktkvoter fra år til år.

I fjor ble det beregnet 343 gauper på landsbasis.

Hvis det blir skutt flere enn 30 voksne hunngauper under jakten i år, vil bestanden med stor sannsynlighet havne under det nasjonale målet for antall gauper i Norge neste år, tror Miljødirektoratet.

Gaupe skutt i Bygland

Dette er en av de siste gaupene som er skutt i Bygland. Den ble skutt i fjor.

Foto: SNO

Ingen sauer dokumentert drept

I Bygland i Setesdal er det skutt gauper gjennom mange år. I fjor felte jaktlaget tre gauper i kommunen. Grunneiere som tillater gaupejakt er som oftest sauebønder.

I fjor ble ingen sauer drept av gaupe i Bygland. Ei heller i Agder fylke.

– Det stemmer, bekrefter viltansvarlig Inge Olav Fjalestad i Bygland kommune.

Men hvorfor skal det da jaktes på gaupe i år i Bygland?

– Det er et ønske om at det ikke skal trekke inn nye gauper som yngler i området. Det at vi felte tre gauper i fjor, er med på at vi ikke har så store sauetap, mener Fjalestad.

Kommunedirektør: – Mener han er habil

Bygland-ordfører Sigbjørn Åge Fossdal (Ap) sier han ikke hadde tenkt på at habiliteten til skogbrukssjefen før NRK tok kontakt.

– Det er en problemstilling som av og til dukker opp når vi har små forhold mellom forvaltning og utøvelse, sier han.

– Men her går jeg ut ifra at kommunedirektøren har gjort en vurdering og at habiliteten er i orden, sier han.

Kommunedirektør John Salve Sigridnes i Bygland svarer:

Dette er et høringsinnspill hvor beslutning tas to ledd over saksbehandleren. Jeg mener han er habil og opplever ikke det som noe problem i denne saken at han selv er gaupejeger.

Vi er en liten kommune og vil alltid møte på habilitetsvurderinger. Vi ser dette opp mot Forvaltningsloven, der for eksempel økonomisk vinning er ett kriterium. I denne saken er det ikke tilfelle, sier han.

Bygland kommunevåpen

Bygland kommune har en gaupe i kommunevåpenet sitt.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Gaupe er ikke så populært i enkelte miljøer

Gaupa lever i skogkledde, storkupert landskap med bratte lier som strekker seg opp mot høyfjellet.

På sin hjemmeside forklarer Bygland kommune selv at den mener gaupa symboliserer «porten» mellom rent jord- og skogbrukslandskap i lavlandet til et «villere» og mer fjellrikt landskap.

Gaupa er ekstremt sky og flink til å gjemme seg.

Lokale jegere ønsker ingen oppmerksomhet om gaupejakta.

– Det å felle gaupe er ikke så populært i enkelte miljøer. Jegerne vil unngå belastninger i etterkant. Derfor tror jeg de er restriktive med å snakke så mye om jakta, sier viltforvalter Per Ketil Omholt hos Statsforvalteren i Agder.

Jegere vil ikke snakke

I Bygland vil ingen i jaktlaget møte NRK.

Vi har vært i kontakt med flere gaupejegere, men alle avviser intervju. Den kommunale rovviltforvalteren er altså selv medlem i jaktlaget.

– Det er de som sitter i jaktlaget som må bestemme hva de ønsker å uttale seg om.

Men ville du som kommunalt ansatt sett at de gjorde det?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Jeg har ingen kommentar til det, sier viltansvarlig Inge Olav Fjalestad i Bygland kommune.

Tause jegere i Bygland har så langt i år ikke skutt noen gauper i kommunen.

65 gaupefamilier er målet i Norge. Før årets jakt er det beregnet 63 familiegrupper på landsbasis.

Les også Har fått fleire tips om ulovleg trostejakt: – Dette har vi aldri vore borti før

Arild Pfaff

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Noctiluca scintillans

Mottok flere meldinger om «sjoko-vann»

Drap åsted Porsgrunn, politi

Oliver (22) drept: – Slo for å drepe

Hentet fra Ukraina-prosjektets Facebook side.

Brukte vinduer får nytt liv i Ukraina

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 01 1,11 kr
Dyrest kl. 08 1,95 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %