Ikke klart hvem som tar ekstraregninga

Det er ikke klart hvem tar ekstraregninga for den undersjøiske tunellen til øya Hidra i Flekkefjord. Torsdag ble det kjent at vegvesenet trenger nye 60 millioner kroner på grunn av dårlig kvalitet i fjellet.

Slik blir Hidratunellen

Slik skal Hidratunellen se ut når den er ferdigbygd i 2013.

Foto: Multiconsult

Fylkesordfører Terje Damman tror ikke at fylket har pengene:

Terje Damman

Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, tror ikke det er ekstra midler å hente hos fylket.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er ikke tatt høyde for slike ting i budsjettene per nå. Nå kjenner ikke jeg tallene for 2012, men jeg har vanskelig for å tro at det ligger inne noen reserver der i det hele tatt, sier han.

Torsdag ble det kjent at det koster mer å bygge tunellen mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord enn planlagt. Grunnen er dårlig kvalitet på fjellet under Hidrasundet.

Ny runde i Stortinget?

Slik blir Hidra-tunnelen

Den undersjøiske Hidra-tunellen kommer til å bli på 3,2 kilometer.

Foto: Multiconsult

Dersom bompengeselskapet skal trå til, må saken tilbake til Stortinget, og da kan det ta tid.

– Bompengesaken har vært i Stortinget, og det ligger klare føringer på forutsetningene der, så skal det endres noe på dette, betyr vel det at det må til en ny stortingsbehandling, sier fylkesordføreren.

Mandag skal partene møtes i et ekstraordinært møte for å drøfte saken. Kommunen må trolig spytte i mer penger.

Tunellprisen har nå økt fra 345 til 405 millioner kroner. Damman tviler på at det blir noe å få i fra fylket.

– Nå er det jo fylkestinget som til syvende og sist avgjør det, men jeg kjenner opplegget såpass godt at jeg ser ikke for meg at det blir aktuelt i det hele tatt, sier Terje Damman.