Hopp til innhold

Nytt broforslag til 600 millioner kroner

Velforeningen på Hidra i Flekkefjord legger nå fram en studie som viser at en flytebro til øya vil være gjennomførtbart økonomisk og lønnsomt i forhold til videre ferjedrift.

Animasjonsvideo av den nye Hidrabroen

Videoanimasjon fra LMG Marin.

Ei flytebro i betong vil bli om lag 400 meter lang, skipsleden på 25 meter og 20 meters høyde for passering av mindre skip, ifølge studien som LMG Marin har utarbeidet på oppdrag for velforeninga. I tillegg har en sivilingeniør gjort en del beregninger.

Totalt kommer prisen ut på litt over 600 millioner kroner inkludert momsrefusjon. Det mener velforeningen er innenfor økonomiske rammer av ferjeavløsningsmidler på førti år.

– Engasjementet er stort på Hidra, bekrefter prosjektleder for fastlandsforbindelsen, John Hansen.

John Hansen er optimist med tanke på ny flytebro til Hidra

John Hansen er prosjektleder for mulighetsstudien til Hidra velforening.

Foto: Lars Eie / NRK

– Billigere enn ferjedrift

Studien konkluderer med at en flytebro blir billigere på sikt enn ferjedrift i førti år.

Ferjetilskuddet vil ligge mellom 800 millioner til 1,2 milliarder kroner i løpet av den perioden, mens flytebroalternativet blir lavere.

– Vi legger fram et virkelig holdbart og godt prosjekt. Alle uttrykker ønske om å finne en rasjonell og god løsning. Vi har godt håp, sier Hansen.

Tunnel

Fylkespolitikerne vedtok i april i år å gå videre med å utrede muligheten for undersjøisk tunnel, men søke om å få dispensasjon på stigningen inne i tunnelen, slik at den kan bli noe brattere en tunnelforskriftene tillater.

– Vi tror jo dette prosjektet kan konkurrere med den undersjøiske tunellen hvis det blir omtrent samme kostnad. Men vi tror at folk foretrekker bro, fordi det kan føles tryggere, mener Hansen.

Fylkesvaraordfører, Tore Askildsen, har tidligere sagt at de først vil se på tunnelalternativet, men han er åpen for andre forslag.

Flytebro i betong

Seilingshøyden blir 20 meter dersom det blir flytebro i Hidradsundet.

Foto: LMG Marin

Vurdere innspillene

Fylkesordfører Terje Damman har ikke fått studien fra Hidra velforening ennå. Han opplyser at Statens vegvesen trolig ikke å få ferdig en tunnelutredning til fylkestinget i oktober og at saken derfor kan komme opp på møtet i desember.

Terje Damman

Fylkesordfører Terje Damman sier innspillene må vurderes av Statens vegvesen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi må i alle fall ha en muntlig informasjom om status i saken i oktober. Når det gjelder studien fra Hidra velforening, så tenker jeg at vegvesenet må vurdere det som er av gode tanker og gode innspill i arbeidet videre her, sier fylkesordfører Terje Damman.

Han tror det må gjøres vurderinger i forhold til trafikksikkerheten.

Slik kan flytebroa til Hidra bli

Hidra vel har lagt fram en egen studie om fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord.

Foto: LMG Marin
null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 1,62 kr
Dyrest kl. 08 2,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %