Krisestemning: – Dette er trist som bare pokker

Fullriggeren Sørlandet risikerer å måtte «legge til kai», avvikle administrasjonen og fjerne mannskapet i sitt 90-års jubileum neste år. Fullriggeren sliter med gjeldsbyrden etter omfattende vedlikehold.

Fullriggeren Sørlandet

Fullriggeren risikerer å måtte ligge rolig til kai neste år på grunn av økonomien.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK Sørlandet

– Ja, dette er bare trist som pokker, sier direktør i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Per Filip Sommerstedt.

Stiftelsen betaler for tiden dyrt for gjennomføring av rehabiliteringsarbeidene på skipet i tråd med vedtatte vernekrav, og gjøre opp det økonomiske etterslepet som har bygget seg opp.

Skipet har vært gjennom omfattende restaurering og vedlikehold for 110 millioner kroner, og hvert år belastes regnskapene med cirka 5,6 millioner kroner til dekning av avskrivning og finanskostnader.

Dette utgjorde over 30 prosent av brutto inntekter i 2015, og årsresultatet viste til slutt et underskudd i fjor på nærmere 3,2 millioner kroner.

Egenkapitalen snart null

Per Filip Sommerstedt

Direktør Per Filip Sommerstedt i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Egenkapitalen, medregnet ansvarlig lån, var ved årsskiftet i underkant av 2,8 millioner kroner.

Men utkastet til budsjett for 2016 vil medføre at egenkapitalen går tapt, ifølge Sommerstedt.

Styret må dermed ta stilling til spørsmålet om det er grunnlag for fortsatt drift.

– Styret har et ansvar for å gjøre disse vurderingene på lik linje med styret i et aksjeselskap. Kreditorene våre, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, garanterer for vårt lån. Klarer vi ikke å betjene lånet, så må kanskje skipet ligge til anker uten å være i virksomhet i jubileumsåret, sier direktøren.

Ingen utleieoppdrag

Fullriggeren har fortsatt ingen konkrete utleieoppdrag som kan bidra til å sikre nødvendig inntjening.

– Selv om Skværriggerutvalget har fastslått at staten må medvirke til å etablere egnede samfunnsoppdrag for å sikre seilskutenes bevaring, så har Fullriggeren Sørlandet ikke blitt tildelt noen form for samfunnsoppdrag i offentlig regi. Dette har også svekket vår økonomi, sier Sommerstedt.

Fullriggeren Sørlandet

Sørlandet leder skutene fra Tall Ships Races ut Vestergapet syd vest for Kristiansand.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Egenkapital- og gjeldssituasjonen nødvendiggjør nå en finansiell avklaring og opprydding.

– Enten må vi sikre oss økte inntekter som ivaretar gjeldsforpliktelsene våre, eller så må vi foreta en nedskriving eller omstrukturering av gjeldsbyrden, sier Sommerstedt.

Hans håp er at satsingen på fullriggeren som et skoleskip skal gi et økonomisk overskudd fremover, men det nye «skolekonseptet» er en svært risikofylt satsing og avhenger av at det er mulig å få nok studenter ombord.

– Om strategien er riktig og om vi lykkes blir først klart når vi har full oversikt over studenttallet for neste år, sier Sommerstedt.

Selv med god oppslutning er det ikke sikkert at prosjektet vil gå med økonomisk gevinst de neste årene.

Skal møte Agderbenken

Stiftelsen jobber nå politisk i denne saken og skal i august møte stortingspolitikerne på Agderbenken for å diskutere situasjonen.

Håpet er at sørlandspolitikerne kan løfte frem fullriggerens utfordringer på et nasjonalt politisk nivå.

– Vi får håpe at vi ikke dør i valgflesk og politiske løfter, men at vi finner en løsning, avslutter Sommerstedt.