Hopp til innhold

Forsker: Tidlig involvering av far kan forebygge depresjon og vold

Vordende fedre må inkluderes tidlig i svangerskapet, mener fagfolk. Mange menn kvier seg for å oppsøke hjelp når de sliter, og her kan helsestasjonene bli flinkere til å bidra.

Inger Olstad Omnes og Steinar Omnes på svangerskapskontroll.

Steinar Omnes er med på svangerskapskontroll, og får høre hjertelyden til den lille jenta i magen for aller første gang.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Det er jo kjempespennende å få vite hva som skjer inni magen. Det er jo en helt ny verden for meg og oss fedre. Så det å få lov til å være med på kontroll er jo veldig gøy og interessant.

Steinar Omnes skal bli pappa for andre gang. Mamma Inger Olstad Omnes er gravid i uke 29. Begge er spent før dagens kontroll hos jordmor.

Ved Arendal helsestasjon har de gjennom de siste årene hatt et spesielt fokus på å invitere fedrene med på svangerskapskontroll.

– Det er veldig sjeldent at vi ikke ser mennene i det hele tatt i løpet av svangerskapskontrollene. Omtrent 95 prosent av de gravide har med mannen på én eller flere kontroller. Og noen menn er med på alle kontrollene, forteller jordmor Lene Kristin Krabbesund og smiler.

Jordmor Lene Kristin Krabbesund

Ved helsestasjonen i Arendal møter over 90 prosent av fedrene på én eller flere svangerskapskontroller. Jordmor Lene Kristin Krabbesund sier de har hatt spesielt fokus på å invitere mennene de siste årene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Men slik er det ikke i resten av landet.

– Vi har ikke noe statistikk på det, men vi vet at det er veldig varierende hvor mange fedre som i praksis kommer, sier leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Hun innrømmer at det kunne vært enda sterkere fokus på at fedre bør delta på jordmortimer.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, sier de har veldig gode resultater når par kommer sammen inn til jordmortimer. Dessverre er det veldig varierende hvor mange fedre som stiller på kontroll.

Foto: Kristin Henriksen / NSF

Les også: – Vi mangler tusen jordmødre

Føler seg lite inkludert

Mennenes rolle i norsk svangerskapsomsorg har tradisjonelt vært å støtte mor og barn. Men det er like omveltende for menn som kvinner å skulle bli forelder.

Studier som er gjort viser at fedre føler seg lite inkludert i svangerskapsomsorgen og i barseltiden. Samtidig ønsker de i stor grad å inkluderes.

– Også menn har behov for å bli informert og anerkjent i rollen som forelder, ifølge psykologspesialist Thomas Skjøthaug, som har tatt doktorgrad på vordende fedres psykiske helse.

Korridor på Arendal helsestasjon

Helsestasjoner kan fort oppleves som veldig kvinnedominert.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Mellom 5–10 prosent av mennene opplever også barseldepresjon. Men det blir i liten grad avdekket.

Han mener helsestasjonene kan utgjøre en forskjell ved å inkludere og belyse fedres psykiske helse.

– Siden menn og fedre mer sjelden enn kvinner søker hjelp når de blir engstelige eller deprimerte, er det viktig å fange dem opp på helsestasjonen allerede i svangerskapet, sier Skjøthaug.

I tillegg viser forskning at menn, i større grad enn kvinner, blir aggressive når de blir deprimert.

Mens kvinner blir triste og gråter mye, kan mennene bli irritert, ty til vold, større alkoholforbruk og isolere seg mer.

– Når man kombinerer det med en farsrolle, med lite søvn og mye gråt, så skjønner man at dette ikke er gunstig, sier spesialsykepleier Tone Emilie Spinnangr ved Stine Sofies Stiftelse.

Tone Emilie Spinnangr, Stine Sofies Stiftelse

Spesialsykepleier Tone Emilie Spinnangr jobber med barn som har vært utsatt for vold og overgrep. I Stine Sofies Stiftelse er de opptatt av tidlig innsats, for å kunne forebygge.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Stiftelsen jobber mot vold og overgrep mot barn. I fjor lanserte de en nasjonal informasjonspakke for helsepersonell og alle blivende og nybakte foreldre. De står også bak appen «10 smarte tips til småbarnsforeldre».

Hennes erfaring er at ved å ta tak tidlig, kan man være med og forebygge i veldig stor grad.

Inger Olstad Omnes og Steinar Omnes på svangerskapskontroll

På svangerskapskontrollen går jordmor igjennom informasjonsheftet «10 smarte tips for småbarnsforeldre» fra Stine Sofies Stiftelse.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Les også: – Fikk beskjed om at vi skulle legge babyen ned og telle til ti

Vold mot barn

Ifølge tall fra Kripos, ble det meldt inn 30 saker om alvorlig vold mot spedbarn under åtte uker fra 2016–2018.

I rapporten Alvorlig vold mot små barn fra i fjor høst, kommer det frem at det i all hovedsak er barnas egne foreldre som blir anmeldt for å ha utøvd volden.

Omtrent like mange mødre som fedre var anmeldt.

Men tall fra internasjonale studier viser at menn står bak over 70 prosent av de alvorligste voldssakene mot barn.

– Vold i nære relasjoner begynner ofte under graviditet og tidlig i årene etter at barnet er blitt født, forteller psykologspesialist og voldsforsker Henning Mohaupt.

Han forklarer at dette er en periode i livet som er veldig omveltende og stressende.

Mohaupt jobber i organisasjonen Alternativ til Vold i Stavanger, og sier at for dem som selv har opplevd vold, vil det å skulle bli forelder være enda mere stressende.

Det vekker ofte minner om egen barndom, og det å være forelder kan oppleves som skremmende.

Henning Mohaupt

Psykologspesialist og voldsforsker, Henning Mohaupt, mener det er utrolig viktig at også fedrene får mulighet til å snakke om forventninger og bekymringer rundt det å skulle bli forelder.

Foto: Privat

Vold ett av mange temaer som tas opp på kontroll hos jordmor. Han mener derfor at det er utrolig viktig at fedrene får delta.

Det gir en mulighet til å fortelle. Ideelt sett bør de få en samtale alene, da de ofte ikke har delt voldserfaringene sine med partneren.

– Det handler ikke om å stemple folk. Det handler om å fortelle at vold i nære relasjoner er noe som eksisterer, og alltid har funnets.

Inger Olstad Omnes og mannen Steinar Omnes på svangerskapskontroll.

Jordmor Lene Kristin Krabbesund tar seg god tid til å høre om hvilke forventninger og eventuelle bekymringer foreldrene har til det å skulle bli foreldre.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Les også: Nybakte foreldre får svært lite informasjon om at filleristing av barn kan være dødelig

– Farskapet starter jo ikke ved fødsel

Spinnanger i Stine Sofies Stiftelse syns det er på høy tid at fedrene får en større plass i svangerskapsomsorgen.

– Vi mener tiden er inne for at det bør være selvsagt at far er med på i hvert fall én til to kontroller i løpet av svangerskapet. Og da må de selvfølgelig få permisjon med lønn fra jobben, slik kvinner får når de går til svangerskapskontroll, sier Spinnangr.

Og hun mener jordmødrene må være ekstra bevisst i møte med fedrene.

– Han må få vite at han er ønsket der, at det er viktig at han er der. Og så må informasjonen som blir gitt også være relevant for far.

Schjelderup i Jordmorforbundet støtter Spinnangr i at alle menn bør få permisjon fra jobb med lønn for å gå på svangerskapskontroll.

– Vi anbefaler sterkt at fedrene blir med på minst én svangerskapskontroll.

Inger Olstad Omnes og Steinar Omnes på svangerskapskontroll

Steinar Omnes syns det er naturlig at mor og barn er hovedfokus på svangerskapskontrollen. Han føler seg likevel både sett og hørt.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Les også: En av tre nybakte foreldre får ikke se video som kan forhindre babyvold

En best mulig fremtid

Tilbake på helsestasjonen i Arendal er jordmor Lene Kristin Krabbesund i ferd med å avslutte.

Testene viser at alt står bra til med mor og den lille jenta magen.

Og både Inger og Steinar har fått prate om hva som venter dem, når de nå snart skal bli fire.

– I barselsukene etter fødsel er det jo så mye følelser og hormoner, så det er veldig greit å ha vært med på forhånd og få vite litt hva som skjer. Det gir meg, og oss, en god forberedelse til det som kommer, sier han.

Steinar jobber offentlig, og har mulighet til å få fri fra jobb med lønn for å være med på kontroll.

– Det mener jeg faktisk burde vært lovfestet. Det er utrolig viktig for situasjonen hjemme etterpå. Hvis man får med seg kontrollene, så får man det bedre sammen etter fødsel.

Jordmor Lene Kristin Krabbesund er enig.

– De skal bli foreldre like mye som kvinnen skal, og de har en like stor rolle i barnets liv etter fødsel. Det handler jo om at barnet blir født inn i en best mulig familie.

Inger Olstad Omnes og Steinar Omnes på svangerskapskontroll,

En viktig del av svangerskapskontrollen er å sjekke helsetilstanden til mor og barn. Steinar Omnes syns det er godt å få bekreftet at alt står bra til.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Les også: – Du føler at ungen din er en liten jævel, uansett hvor vilt det virker