En av tre nybakte foreldre får ikke se video som kan hindre babyvold

– Vi har ei mor som aldri egentlig har vært særlig sint av seg, som plutselig blir kjempesint og får lyst til å riste ungen sin, forteller helsesykepleier.

Utdrag fra informasjonsfilmen "I trygge hender" i regi av Jeanne Herry.

I filmen «I trygge hender» lærer nybakte foreldre blant annet hvor mye et nyfødt barn egentlig tåler, og hvordan man kan mestre og søke hjelp.

Foto: Landsgruppen av Helsesykepleiere

I om lag et år har helsestasjoner i Norge hatt muligheten til å ta i bruk materiell som kan bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold mot spedbarn.

Materiellet består av en film og et veiledningshefte fra Landsgruppen av helsesykepleiere, og er rettet mot småbarnsforeldre.

Så langt har bare 67 prosent, om lag to av tre norske kommuner, tatt det i bruk.

Helsesykepleier Magda Hoff ved Sentrum Familiesenter i Bodø

Helsesykepleier Magda Hoff sier de blir kontaktet av foreldre etter å ha vist videoen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Lite søvn og gråtende barn

Alle nybakte foreldre i Bodø blir innkalt for å se animasjonsfilmen om babyvold. De ansatte ved Sentrum Familiesenter kontaktes av mødre og fedre som ber om hjelp til å takle hverdagen.

Helsesykepleier Magda Hoff forteller at etter å ha sett videoen om risting av barn, snakket de med en mor som egentlig aldri har vært særlig sint av seg. Men, med lite barn ser hun at hun i perioder blir kjempesint, og at hun da får lyst til å riste barnet.

Det har hun søkt om hjelp for, og det får hun hjelp for nå.

Hoff, som jobber ved Sentrum Familiesenter i Bodø, sier det blant annet kan handle om lite søvn, kombinert med en unge som gråter.

Minst ti spedbarn har dødd av vold i Norge siden 2015. Mye tyder på at en gjennomgang med foreldre kan ha god effekt.

Helsesykepleier Magda Hoff sammen med en barselgruppe på Sentrum Familiesenter i Bodø.

Barselgrupper kalles inn for å se videoen sammen ved Sentrum Familiesenter i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– De minste er mest sårbare

«Sinne kommer ofte når foreldre føler seg fastlåste eller maktesløse i en situasjon», sier stemmen i illustrasjonsvideoen. Filmen er oversatt til flere språk.

– I en amerikansk studie kom det blant annet fram at da nybakte foreldre ble vist hva spedbarn tåler og ikke tåler, reduserte det antall påførte hodeskader med 47 prosent, sier rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum.

Han har jobbet mye med vold mot barn.

Norsk politi etterforsket fra 2015 til 2019 90 saker med mistanke om vold mot barn under fire år. Over halvparten av barna var fem måneder eller yngre.

– De minste er mest sårbare. Knoklene er tynne. Det skal ikke mye rykk og drag til før et ben eller en arm brekker. Man skal ikke klemme hardt mot brystet før et ribben brekker.

Hjernen spesielt utsatt

Torleiv Ole Rognum

Torleiv Ole Rognan har jobbet med rettsmedisin og vold mot barn i flere år.

Foto: NRK

Ifølge Rognum er det i mange tilfeller snakk om vold påført i affekt og fortvilelse, og mange ganger i forbindelse med flere døgn uten søvn. Og det er spesielt risting som kan være ekstra farlig.

– Hjernen er som aspik og flyter i hjernevæsken. Den kan støte, akselererer og bråbremse dersom barnet blir ristet, og man kan påføre barnet alvorlige hodeskader.

Ifølge Kripos er det bruddskader som oftest forekommer hos barn utsatt for vold.

– Bla opp penger

– Når vi spør om hvorfor de ikke tar i bruk videoen svarer noen av helsesykepleierne at de mangler kompetanse og utstyr. Andre svarer at de har planer om å ta den i bruk, sier leder i Landsgruppen av Helsesykepleiere, Ann Karin Swang.

Swang mener det er en enkel løsning for å få andelen helsestasjoner som viser filmen fram opp.

– Her må bare rådmenn bla opp penger. Alle som er helsesykepleiere skal kunne ta materiellet i bruk.

Informasjonsvideo fra Landsforeningen av Helsesykepleiere. For å forhindre babyvold og filleristing.

Informasjonsvideo fra Landsforeningen av Helsesykepleiere. For å forhindre babyvold og filleristing.