Hopp til innhold

Flere små barn blir utsatt for vold: – Tallene er urovekkende

Alvorlig vold mot små barn økte kraftig under pandemien. Barneministeren vil skjerme de minste fra nedstenging, så langt det lar seg gjøre.

Regjeringens pressekonferanse om gjenåpning av samfunnet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han er bekymret etter at politiets tall viser økning i barnevold under pandemien.

Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Økningen i voldssaker mot barn er alvorlig, og gjør meg bekymret, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Da Norge stengte 12. mars i fjor, og voldsutsatte barn måtte tilbringe mer tid hjemme, var det mange som slo alarm.

Nye tall fra Kripos viser at det mange fryktet, faktisk skjedde:

I 2020 var det en økning på 36 prosent i alvorlige barnevoldssaker her i landet.

I to tredeler av sakene var barna under to år.

Kripos kan ikke si om det har direkte sammenheng med pandemien.

– Tallene er veldig urovekkende. Det kan tenkes at økningen har en sammenheng med pandemien, men som Kripos sier er det ikke gjort noe forskning på dette, sier Ropstad.

Tidlig i pandemien ble det advart mot at noe sånt som dette kunne skje. Har regjeringen sviktet de minste barna?

– Regjeringen har en klar prioritering av barn og unge. Det viktigste vi kan gjøre for dem er å holde viktige arenaer og tjenester åpne.

NRK forklarer

Kraftig økning i alvorlig vold mot barn

Kraftig økning i alvorlig vold mot barn

Barn under to år

 • Antall alvorlige voldssaker mot barn har økt kraftig under pandemien.
 • De aller fleste sakene gjelder barn under to år, viser tall fra Kripos. 
Kraftig økning i alvorlig vold mot barn

53 saker i 2020

 • I 2020 har politidistriktene startet etterforskning i 53 saker som omhandler alvorlig vold mot barn.
 • Det er en økning på 36 prosent fra 2019, da tallet var 39 saker.
Kraftig økning i alvorlig vold mot barn

38 saker med barn under to år

 • 38 av de 53 sakene gjaldt barn under to år.
 • Sju av disse sakene dreier seg om barn mellom 2–6 måneder.
 • 12 av sakene i 2019 omhandler barn mellom 0–2 måneder.

Les mer her

Mer hjemme enn før

Ropstad sier han er bekymret for at sårbare barn ikke blir fanget opp når skoler og barnehager er stengt.

– Vi vet at de gjør en viktig jobb med å fange opp barna som har problemer hjemme.

Det er ikke planlagt for nye tiltak på dette området.

Men regjeringen prioriterer alltid barn og unge når det er forsvarlig å lette på restriksjoner, sier Ropstad.

– Overfor kommunene har vi vært tydelige på at viktige tjenester for barn og unge bør være åpne.

– En varslet tragedie

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) er ikke i tvil om at nedstengingen er årsaken til økningen i voldssaker.

– Dette er en varslet tragedie, sier han.

SV har flere ganger i løpet av 2020 bedt regjeringen om å sette av øremerkede midler til barnevernet.

De har ikke fått gjennomslag.

– Regjeringen må ta ansvar for at de ikke lyttet og kom med flere tiltak. På tross av alle advarslene har de ikke gjort nok, sier Øvstegård.

Freddy André Øvstegård, SV

Freddy André Øvstegård (SV).

Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Vil øke kunnskapen

Riksadvokaten har pålagt politidistriktene å rapportere inn til Kripos om saker der barn er lagt inn akutt på sykehus med alvorlige skader, og man mistenker at barnet er utsatt for vold.

Det var Barneombudet som for noen år siden tok initiativ til denne ordningen.

– Vi er glade for at å se at dette nå gjør at disse tallene finnes, slik at vi har kunnskap og oversikt over tallene, sier seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt.

Hun sier at økningen på 36 prosent i 2020, er høyt.

– Det er alvorlig når det fremkommer mistanke om at små barn er utsatt for alvorlig vold. Samtidig er jeg glad for at rapporteringssystemet fungerer.

Barnehager, skoler og helsepersonell er de viktigste i arbeidet mot barnevold, mener Kjørholt.

– I barnehagen må de lære at det ikke er greit å slå, heller ikke når foreldre gjør det, selv om det er de som bestemmer.

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt i Barneombudet.

Foto: Barneombudet

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Nye løveunger i Dyreparken 00:43
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 20 1,06 kr
Dyrest kl. 08 1,55 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
 • Dusje 4,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,6 kr En vask
 • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
  + 6,8 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %