Hopp til innhold

Flere barn lever med vold og rus i pandemien – barnevernet må bryte loven

– Ungene er vitne til vold og det er flest barn under tolv som kontakter oss.
Det sier barnevernsleder i Verdal der slike meldinger til barnevernet i høst er dobla.

Bente Nestvold

BARNA SOM ER VIKTIG: – Det er viktig å huske at det er ikke tallene som er viktig. Det er ungene og familiene som lever i dette som er viktig, sier barnevernsleder i Verdal Bente Nestvold.

Foto: Vegard Woll / NRK

– Det vil jo bli fristbrudd. Jeg kan ikke tenke meg at vi skal klare dette med den bemanninga vi har, sier Bente Nesvold som er barnevernsleder i Verdal.

På grunn av den kraftige økning i bekymringsmeldinger må de bryte loven som sier at slike meldinger skal undersøkes innen tre måneder. Men det er ikke bare her bekymringsmeldingene strømmer inn.

Barnevern

ALVORLIGE SAKER: Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet med høy alvorlighetsgrad har også økt.

Foto: www.colorbox.com

Økning i Bergen og Trondheim

I Bergen er økninga på over 20 prosent. I flere bydeler i Trondheim er økninga stor og i flere andre kommuner i Trøndelag har antall bekymringsmeldinger til barnevernet økt med over 75 prosent.

– Det er viktig å huske at det er ikke tallene som er viktig. Det er ungene og familiene som lever i dette som er viktig, sier Nestvold.

I Bergen har økninga vært litt mindre enn i Trøndelag. Her var de forberedt på at presset på barnevernet kunne bli større når pandemien kom og de satte ned en beredskapsgruppe. De har også en beredskapsplan som kontinuerlig har blitt oppdatert.

– Vi har prioritert å holde alle tilbud til barn og unge åpne i hele pandemisituasjonen. Barne- og familiehjelpen og alle ansatte i barnevernstjenesten har også vært på jobb og tilgjengelige.

Det sier Alette Hilton Knudsen som er direktør i etat for barn og familie i Bergen kommune.

Alette Hilton Knudsen

VAR FORBEREDT: I Bergen satte de ned en beredskapsgruppe da pandemien kom. Også her har de hatt en økning i antall meldinger, ifølge Alette Hilton Knudsen som er direktør i etat for barn og familie i Bergen kommune.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Roper varsku

I Trøndelag oppfordrer fylkesmannen kommunene til å følge ekstra nøye med framover.

– Det er grunn til å rope et varsku. Vi ser nå at mange barn har det veldig krevende, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

I perioden fra 1. september til 15. november har antallet meldinger til barnevernet økt i 13 av 20 kommuner. I snitt er økninga på 35 prosent.

Antall meldinger med alvorlig innhold øker også kraftig, ifølge fylkesmannen.

Erik Stene

ROPER VARSKU: Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag er bekymra over de høye tallene.

Foto: Knut Reitan / NRK Trøndelag

Økning i antall alvorlige saker

Erik Stene presiserer at det er en kort tidsperiode som er undersøkt. Funnene bekrefter det inntrykket fylkesmannen har om situasjonen i Trøndelag.

– Det er ikke bare antall meldinger som bekymrer meg, men også den høye alvorlighetsgraden i meldingene til barnevernet. Det handler om vold, vitne til vold, seksuelle overgrep, rus og psykisk helse, sier Stene.

Han synes det er vanskelig å fastslå med sikkerhet hvorfor det er en økning og mener det kommer av flere grunner.

– Vi befinner oss i en underlig tid med en pandemi som er krevende for mange. At nedstengingen har vært kjempekrevende både for store og små, vet vi. Men det er grunn til å tro at dette påvirker det vi nå ser, sier Stene.

Erik Lunde, KrF

STATSSEKRETÆR: Erik Lunde sier svingninger i behovet for undersøkelser og tiltak i regi av barnevernet må løses i den enkelte kommune.

Foto: Robert Hansen / NRK

Økninga må løses av kommunene

I Barne- og familiedepartementet er de positive til at flere barn sier fra.

Statssekretær Erik Lunde (KrF) synes det er bra at meldingene kommer fram. Det er gjennom dem barnevernet får innsikt og mulighet til å bistå barna og familiene.

– Dette er noe vi følger med på i lys av koronasituasjonen. Vi vet at det var en kraftig nedgang i bekymringsmeldinger i den første fasen av pandemien. Det er ikke unaturlig at enkelte deler av landet nå vil oppleve en vekst, sier Lunde til NRK.

Regjeringa vil ikke sette i gang noen strakstiltak på bakgrunn av dette og Lunde sier dette må løses i hver enkelt kommune.

Mangler akuttplasser

Meldingene som barnevernet mottar viser også at det er en økt andel meldinger med høy risiko for at barna trenger beskyttelse og må flyttes ut av hjemmet.

– Vi er kjent med at det er stort trykk på akuttplasser for barn og unge, både i fylket og nasjonalt. Den ubehagelige stillheten vi opplevde i vår ser nå ut til å være over, sier oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene i Trøndelag.