Hopp til innhold

Får ikke arrangere snøscooterturer – uenige i regelverket

Åseral Snøscooterklubb får ikke lov til å arrangere gruppeturer med snøscooter for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Snøskuter
Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kun institusjoner eller ideelle organisasjoner får arrangere slike gruppeturer.

– Det er jo helt bak mål, for man skulle jo tro at vi som snøscooterklubb som er en interesseorganisasjon burde ha lov til å tilrettelegge for det, sier leder i snøscooterklubben, Tom Handeland.

Allierer seg med andre

Han er sterkt kritisk til det nasjonale regelverket, og forstår ikke hvorfor forskriften sier at alle ideelle lag og organisasjoner utenom snøscooterklubber kan arrangere slike turer.

– Det burde være vi som er best egnet til å ivareta disse turene og interessene, sier Handeland.

Nå har klubben tatt saken opp med departementet og Vest-Agder fylkeskommune.

– Vi har også tatt opp saken med snøscooterklubbens forening i Norge, og de har også tatt saken opp med departementet. Vi allierer oss med andre klubber, legger press på politikere og vi har tatt kontakt med Snøscooterimportørenes Forening, fortsetter Handeland.

Redde for misbruk

Handeland mener departementet ikke tør å gi snøscooterklubben ansvaret med å arrangere gruppeturene fordi de er redde for at dette skal bli misbrukt.

– Dette løyvet blir utstedt av kommunene, og de vet hvem som er seriøse. Og det er kontroller på slike turer. Vi ønsker ikke å bruke dette til noe annet enn det loven sier, fortsetter Handeland.

Han mener videre at det er pensjonistene og de eldre som er de virkelige taperne i denne saken.

– Noen steder i landet har de sterke pensjonistforeninger som tar hånd om dette, men ellers i landet er det ikke slik. Tradisjonelt sett er det snøscooterklubbene som må ta hånd om dette, sier han.

Handeland presiserer at dette er noe snøscooterklubbene har hatt glede av å gjøre og han sier at siste ord ikke er sagt i denne saken.

Kan bidra

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde (H), sier til NRK at snøscooterklubber gjerne kan bidra i den praktiske gjennomføringen av turene, men ikke får stå som arrangør.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sier til NRK at snøscooterklubber gjerne kan bidra i den praktiske gjennomføringen av turene, men ikke får stå som arrangør.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Grunnen til at idrettslag og snøscooterklubber ikke får stå som arrangør av snøscooterturer for forflytningshemmede, er blant annet fordi vi vil sikre at det er behovene til målgruppen som står i sentrum når det tas initiativ til slike turer. I tillegg vil vi sikre at deltakerne faktisk er i målgruppen, mennesker som har vansker med å ta seg ut i naturen på egen hånd, skriver Lunde i en e-post til NRK.

Han fremhever at snøscooterklubber og andre gjerne kan bidra i den praktiske gjennomføringen av slike turer.

– Jeg tviler ikke på at Åseral Snøscooterklubb har de forflytningshemmedes beste i tankene. Samtidig legger jeg da også til grunn at det viktigste for klubben er å bidra til at disse får nødvendig transport, uavhengig av hvem som står som formell arrangør, skriver Lunde.