Hopp til innhold
Kronikk

Et farvel til friluftslivet slik vi kjenner det?

Den storstilte prøveordningen for fri snøscooterkjøring er lite annet enn en uhjemlet, irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget. Det er ulovlig og udemokratisk.

Snøscooter

«Kanskje det er en idé å la de som ønsker det få kjøre på egne baner i stedet for i friluftsområder», foreslår kronikkforfatterne. Illustrasjonsbilde.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Liberalisering av motorferdselloven var en av de første sakene Solberg-regjeringen lanserte fra Sundvollen. Forslaget har provosert, og mange opplever dette som en ringakt mot det tradisjonelle friluftslivet og mot Stortinget.

Som en oppfølging gjorde klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft det fritt frem for snøscooterkjøring i 108 kommuner gjennom en såkalt prøveordning. Alle kommuner som søkte kan delta, og det finnes ingen planer for hvordan forsøket skal evalueres eller for hvordan kunnskapen kan tas i bruk. Sundtofts prøveordning er lite annet enn en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget. Det er ulovlig. Dette er udemokratisk.

Ikke hjemmel i forsøksloven

Derfor arbeider Den Norske Turistforening (DNT), Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og hovedorganisasjonen Virke for å stoppe forsøket. Vi ønsker saken inn i Stortinget, der den hører hjemme, for en demokratisk behandling. Synet støttes fra dyktige jurister som John Christian Elden, professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen og Stortingets egen utredningsseksjon. Alle mener at forsøket ikke kan hjemles i forsøksloven.

Vi ønsker saken inn i Stortinget, der den hører hjemme.

Statsminister Erna Solberg (H) svarer på spørsmålet fra Stortinget om lovlighet, ved å nekte å la Justisdepartementets lovavdeling vurdere lovligheten av snøscooterforsøk slik kontrollkomiteen har bedt om. DNT, FRIFO og Virke har klaget forsøket inn for Sivilombudsmannen, som behandler saken i skrivende stund.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Vil ikke høre

Det er heller ikke slik at «hele Norge» vil ut å kjøre snøscooter! Når TNS Gallup spør, svarer 73 prosent at de ikke ønsker mer motorisert ferdsel i utmark (Natur- og miljøbarometeret 2012). For de som har et nødvendig behov, åpner dages lovverk allerede for en rekke muligheter til nyttekjøring. Friluftslivet selv er også en aktivitet som til tider er helt avhengig av motorisert ferdsel. Er du på tur, setter de fleste stor pris på oppkjørte skispor, at det er proviant på turisthyttene og at redningstjenesten får lov til å rykke ut når det er nødvendig. Men bråkete motorkjøretøy i naturen bare for moro skyld, det ønsker ikke det norske folk. Lite tyder dessverre på at de «blå-blå» vil høre verken på høyre eller venstre øre i denne saken. Det begynner å bli noen saker hvor regjeringen ønsker et annerledes Norge enn de som stemte dem frem.

Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til hva en kommune kan gjøre for å styrke folkehelsen. Mindre egenaktivitet og mer motorferdsel i natur står ikke på den lista!

Hattfjelldal kommune har lang erfaring med lokalt forvaltning av rekreasjonsløyper for snøscooter. Kommunen har vært med på et nasjonalt prøveprosjekt med snøscooterløyper siden 2001. I en artikkel i Helgelands blad kunne man nylig lese hvor ille det kan gå med det tradisjonelle friluftslivet. I artikkelen fremkommer at Hattfjelldal kommune betaler en privat aktør 200.000 kroner for å tilrettelegge for snøscooterløyper, og avslår samtidig en søknad på 25.000 for at løypelaget skal kjøre kunne opp skiløyper. Løypelaget kjøpte tråkkemaskin i 2008, og har siden kjørt opp løyper for hele Hattfjelldals befolkning. De har stilt opp på skoleskidager, kjører opp skispor i lysløypa og stiller opp når det skal være arrangementer. Skiløyper som uten tvil gir kommunen langt mer helse for hver krone enn en scooterløype. Er dette kommunens svar på praktisering av lokalt folkehelseansvar?

Her stryker Hattfjelldal på «Pisa-prøven» i lokalt forvaltning av folkehelseansvaret.
I kunnskapsgrunnlaget for fysisk aktivitet, som Helsedirektoratet har utarbeidet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, er det regnet ut at samfunnet vil spare fantastiske 239 milliarder hvert år hvis andelen som er inaktive og utilstrekkelig aktive øker sitt fysiske aktivitetsnivå til fysisk aktive. Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til hva en kommune kan gjøre for å styrke folkehelsen. Mindre egenaktivitet og mer motorferdsel i natur står ikke på den lista!

Egne snøscooterbaner?

Overraskende nok kan det for tiden synes som om grunneierne er bedre medspillere for folkehelsen enn mange politikere. Sist uke stod en grunneier fra Vinje frem i NRK. Hun har opplevd så mye ulovlig kjøring utenfor traseene på sin eiendom at en snøskuterløype nå er stengt. Andre steder har skuterkjørere tatt seg til rette hogget trær for å bedre fremkommeligheten. Farlig høy hastighet er også trukket frem som argument. Også grunneiere i Lavangen, Lødingen, Åseral og Tolga sier nei til skuterløyper over egen eiendom. I Lavangen er det et unisont nei fra et helt grunneierlag. Det forstår vi godt. Tillater man en løype over eiendommen, vil den fort kunne bli benyttet av svært mange, også utenbygds sjåfører.

Men kanskje det er en idé å la de som ønsker det få kjøre på egne baner, for eksempel NAF sine testbaner som ofte står ubrøytet om vinteren? Det regnes som innmark og er fullt lovlig med dagens regelverk. God tur!