NRK Meny
Normal

Får endelig overskudd

Sørlandet sykehus går for første gang på lenge i overskudd og får nå råd til å skaffe seg nytt utstyr.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Det er forventet overskudd i driften av Sørlandet sykehus både i år og kommende år.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Så langt i år har sykehuset et overskudd på 40 millioner kroner, men målet til sykehuset er et overskudd på 98 millioner kroner i 2012.

Ifølge økonomidirektør Per Qvarnstrøm er det hovedsaklig innføring av ny inntektsmodell som har ført til at sykehuset har gått fra underskudd til balanse i 2010, og i fjor fikk et overskudd på 42 millioner kroner.

– Budsjettet viser overskudd på 98 millioner i år. Inntektsmodellen i regionen, som skal gi grunnlag for et likt tilbud til befolkninga, har tilført sykehuset i sum 262 millioner kroner i økte rammer fra 2009 til 2012, og vil gi ytterligere vekst på om lag 100 millioner de neste par årene, sier Qvarnstrøm.

Får bein å gå på

Peder Olsen, Sørlandet sykehus

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Peder Olsen, er fornøyd med at sykehuset igjen ser ut til å få penger til nye investeringer.

Foto: Svein Sundsdal

Pengene skal brukes til å kjøpe sårt trengt nytt medisinsk utstyr, sier styreleder Peder Olsen.

– Vi har en tilfredsstillende situasjon nå. Et overskudd er veldig, veldig viktig for oss, fordi vi nå begynner å skaffe oss evne til å investere i nytt utstyr.

Lista over hva sykehuset ønsker å bruke penger på er lengre enn det vil bli penger til å gjennomføre. Det mest prekære er medisinsk teknisk utstyr, ifølge Olsen.

– Medisinsk teknisk utstyr er mest påtrengende. Vi holder også på med ombygging av operasjonsavdelinga i Kristiansand, og det går det en god del penger med til.

– Vi ser at vi må gjøre noe med bygningene for psykiatri, og vi har også en anstrengt bygningssituasjon for intensivavdelinga i Kristiansand, så det må vi også arbeide med.

– Men medisinsk teknisk utstyr presser på. Nå klarer vi ikke mer enn å erstatte havarier, og det kan vi ikke være tilfreds med, sier Olsen.

Får ny CT- og MR-maskin

Økonomidirektør Per Qvarnstrøm sier sykehuset vil sette i gang nye investeringsprosjekter for rundt 150 millioner kroner i år, i tillegg til å ta inn etterslep fra fjoråret.

– Sykehuset har et svært stort etterslep på investeringssiden. At sykehuset nå genererer overskudd i drift, gjør at investeringssiden kan økes tilsvarende resultatet i driften.

Alder og slitasje på både teknisk utstyr og bygninger er høy, og etterslepet er beregnet til rundt 300 millioner kroner.

– I 2012 anskaffes ny CT i Kristiansand, ny MR i Arendal og ny skjelettlab i Flekkefjord. Dette er typiske eksempler på nødvendige utstyrsinvesteringer, både for å erstatte gammelt og slitt utstyr, samt øke behandlingskapasiteten innen radiologi. Dette vil koste omlag 45 millioner kroner, sier Qvarnstrøm.